Czy można wyczyścić BIK? Nie daj się nabrać naciągaczom!

Setki ogłoszeń reklamowych na ulicach miast i w Internecie przekonują nas na każdym kroku, że mając negatywną historię kredytową, wystarczy udać się do firmy, która błyskawicznie „wyczyści nasz BIK". Dzięki temu znikną  problemy, a bank ujrzy nas w innym świetle.

 

Lepiej nie dać się zwieść takim prostym komunikatom. Kwestie związane z gromadzeniem, usuwaniem i modyfikacją danych w BIK dokładnie opisuje ustawa Prawo bankowe.

 

Do BIK trafiają wszystkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych w bankach i SKOK-ach i znajdują się tam przez cały czas spłacania kredytu. W zależności od tego czy kredyt regulowany był terminowo czy też z opóźnieniami, informacje gromadzone w BIK są pozytywne lub negatywne. Po spłacie kredytu pozytywne informacje są widoczne dla banków i SKOK-ów pod warunkiem, że wyrażona została zgoda na ich przetwarzanie.

 

Takie dane udostępniane bankom i SKOK-om świadczą o naszej rzetelności i budują pozytywną historię kredytową. Jeśli więc kredyt został spłacony terminowo, to po co usuwać pozytywne dane na nasz temat? Odpowiedź jest prosta – nie warto!

 

 

Inaczej sytuacja wygląda, kiedy kredyt spłacany był z opóźnieniami. Jeśli przekroczyły one 60 dni a jednocześnie upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania tych informacji, dane mogą być przetwarzane bez zgody klienta przez okres 5-letni. Takie dane, mimo, że będą przez 5 lat widoczne dla banków i SKOK-ów, nie przekreślają możliwości otrzymania kredytu.

 

To wszystko zależy od polityki kredytowej danej instytucji. Należy też pamiętać, że jeśli zdarzyło się, że informacje w BIK nie zostały zaktualizowane lub omyłkowo wprowadzone, osoba, której one dotyczą, ma prawo zwrócić się z prośbą o korektę tych danych do instytucji, która była źródłem informacji. W takich sytuacjach wyjątkowo aktywne są firmy oferujące tzw. „czyszczenie BIK".

 

Zjawisko tzw. „czyszczenia BIK" zazwyczaj polega na skierowaniu do banku lub SKOK-u prośby o dokonanie  korekty danych lub o restrukturyzację kredytu. Są to działania, które może podjąć każdy we własnym imieniu. Nie trzeba korzystać w tym celu z pomocy zewnętrznej firmy, która każe sobie płacić zazwyczaj co najmniej kilkaset złotych za swoje usługi. Opłaty te nie są zazwyczaj zwracane, jeśli obiecane usunięcie danych z BIK zakończy się niepowodzeniem.

 

Nie zawsze „czysta karta", czyli brak informacji, oznacza dla nas przepustkę do uzyskania kredytu. Dopiero wgląd w pełną historię kredytową może być dla nas korzyścią. To jedyny sposób dający szansę na uzyskanie akceptacji wniosku kredytowego. Liczenie na skuteczną pomoc firm czyszczących BIK jest jak czekanie na cud.