A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z

A

Amortyzacja długu

zmniejszenie wielkości długu poprzez dokonywanie spłat ratalnych.

Aneks

każda zmiana warunków umowy w formie pisemnej pomiędzy bankiem a klientem.