• Gdy pojawi się problem z kredytem

  W myśl ludowej mądrości „Chcesz przyjaciela stracić? - pieniędzy mu pożycz" warto dbać o to aby kredyt jaki zaciągniemy w banku lub innej instytucji był dla nas „narzędziem" wspierającym realizację naszych planów, a nie utrapieniem i powodem zmartwień i trosk, który ostatecznie zakończy naszą „przyjaźń" z bankiem i zamieni się w ciąg nieustających monitów, wezwań do zapłaty i wizytą komornika.

  więcej

  Jak zadbać o pozytywną historię kredytową?

  Masz dobrą historię kredytową? Powinieneś o nią dbać. Obejrzyj krótki film o tym jakie są podstawowe zasady tworzenia pozytywnej historii kredytowej i co należy zrobić, aby móc jak najdłużej z niej korzystać.

  więcej

  Twoja dobra historia ma znaczenie

  Każdy był kiedyś dziec­kiem, chodził do szko­ły, zasta­na­wiał się nad zawo­do­wą przy­szło­ścią, szukał „drugiej poło­wy", reali­zo­wał swoje pasje i marze­nia… Ważne momen­ty lubi­my uwiecz­niać na zdję­ciach. Trzy­ma­my je w albu­mach albo po prostu na dyskach kompu­te­rów. Czasa­mi do nich wraca­my, bo histo­ria ma dla nas znacze­nie.

  więcej

  Jak tworzy się historia?

  Jeśli chcesz wziąć kredyt idziesz do banku, SKOK-u lub do dorad­cy kredy­to­we­go. Bez względu na to czy robisz to sam czy z pomocą doradcy ostatecznie instytucja, w której złożony zostanie wniosek kredytowy będzie chciała sprawdzić Twoją wiarygodność finansową. Właśnie wtedy Twoje dane zostaną przekazane do BIK i od tego momentu zaczynasz tworzyć się Twoja historia kredytowa.

  więcej

  Po co wracać do historii?

  Każdy czasa­mi wraca do histo­rii swych dzie­cię­cych lat. Jedni po to, aby powspo­mi­nać dawne czasy, inni po to, aby prze­ana­li­zo­wać swoje obec­ne życie. Histo­ria ma prze­cież znacze­nie. Spore znacze­nie ma też nasza histo­ria kredy­to­wa. Warto więc wracać do niej, spraw­dzać i anali­zo­wać. Podob­nie jak robią to banki, SKOK-i oraz inne instytucje, wykorzystując historię kredytową do oceny zdolności kredytowej.

  więcej

  Jak zadbać o pozytywną historię kredytową?

  Masz dobrą historię kredytową? Powinieneś o nią dbać. Ekspert BIK podpowie jakie są zasady tworzenia pozytywnej historii kredytowej i co należy zrobić, aby móc jak najdłużej z niej korzystać. Ekspert Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego wyjaśni co się dzieje w przypadku jej braku. 

   

  więcej

  6 zasad budowania dobrej historii kredytowej

  6 zasad budowania dobrej historii kredytowej

  więcej