O BIK

BIK społecznie odpowiedzialny BIK społecznie odpowiedzialny

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją społecznie odpowiedzialną. Od lat angażuje się w działania służące interesom ogółu. Nasze oraz wspierane przez nas inicjatywy mają różny zasięg, od lokalnego po ogólnopolski, i dotyczą różnych dziedzin życia. Udzielamy wsparcia finansowego nie tylko akcjom charytatywnym, ale również projektom o charakterze kulturalnym i oświatowym.

 

Prowadzimy działania skierowane do młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz studentów. BIK wspiera m.in. organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej „S". Celem tych inicjatyw jest edukacja ekonomiczna młodzieży, rozwój wiedzy o gospodarce oraz wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów. Zaangażowani jesteśmy w finansowanie programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych ,,Żyj finansowo!" pod patronatem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

 

W ramach akcji edukacyjnych organizujemy konferencje dla przedstawicieli organizacji konsumenckich. Spotkania te poruszają tematykę rynku wymiany informacji kredytowej i jej wpływu na wzrost dobrobytu społeczeństwa. W ramach działań edukacyjnych współpracujemy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP.

 

Jednocześnie pomagamy i pomagać będziemy tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Wsparliśmy mieszkańców miejscowości Kłodne, którzy stracili swoje domy w wyniku osuwania się ziemi podczas powodzi w 2010 roku.

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat pomoc finansową i rzeczową z BIK otrzymały m.in.:

 

 

     
Limanowska Akcja Charytatywna   GOPR Grupa Krynicka   Fundacja Pożywienie - darem serca"   Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą"
         
Fundacja „Nasze Dzieci"   Polski Czerwony Krzyż