Jak pobrać Raport o Kontrahencie za 0 zł?

To proste. Wystarczy założyć konto w portalu BIK i wpisać kod rabatowy w podsumowaniu zamówienia.

Kod rabatowy dla czytelników Mała Wielka Firma to:

10MWF-cOVTsCfIgIrV

Skopiuj go, a następnie (po założeniu konta w portalu BIK) wpisz w podsumowaniu zamówienia, w polu Kod rabatowy.

Zakładasz konto

Przygotuj numer dowodu osobistego, PESEL oraz NIP Twojej firmy

Załóż konto

Potwierdzasz tożsamość

Potrzebny będzie skan lub zdjęcie Twojego dowodu osobistego.

Zobacz, jak potwierdzić tożsamość

Pobierasz raport

Raport wygeneruje się od razu po wpisaniu NIP-u sprawdzanej firmy.

Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa
NIP: 951-17-78-633, REGON: 012845863   |   Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy   |   kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości