Jak pobrać Raport BIK Moja Firma?

Wystarczy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Zrobisz to online, w kilka minut.

 
Wypełniasz formularz

Przygotuj numer dowodu osobistego oraz PESEL

Wypełnij formularz

Masz już konto? Zaloguj się

 
 
Potwierdzasz tożsamość

Potrzebny będzie skan lub zdjęcie dowodu osobistego

Zobacz, jak potwierdzić tożsamość

 
 
Dokonujesz płatności online

Raport wygeneruje się od razu po dokonaniu płatności.

 
 

Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa
NIP: 951-17-78-633, REGON: 012845863   |   Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy   |   Kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości