Jak pobrać Raport BIK Moja Firma?

Wystarczy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Zrobisz to online, w kilka minut.

 
Zakładasz konto

Przygotuj numer dowodu osobistego oraz PESEL

Wypełnij formularz

Masz już konto? Zaloguj się

Potwierdzasz tożsamość

Potrzebny będzie dowód osobisty oraz przelew identyfikacyjny na 1 zł.

Zobacz, jak potwierdzić tożsamość

Dokonujesz płatności online

Raport wygeneruje się od razu po dokonaniu płatności.

Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa
NIP: 951-17-78-633, REGON: 012845863   |   Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy   |   Kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości