Dlaczego warto pobrać Raport BIK?

Pełna wersja Raportu BIK zawiera szczegółową historię Twoich zobowiązań kredytowych oraz finansowych.

Możesz prześledzić historię poszczególnych rat kredytu oraz szczegóły innych zobowiązań, np. płatności za prąd czy telefon.

Podsumowanie spłacanych kredytów

Najważniejsze informacje o Twoich zobowiązaniach finansowych - na jeden rzut oka. Czytelne ikony ułatwią Ci szybką ocenę stanu poszczególnych zobowiązań.

Kolor zielony - wszystko spłacane w terminie, kolor żółty - wystąpiły opóźnienia, kolor czerwony - kredyt nie jest spłacany.

 
Postęp w spłacie kredytu

Szybko ocenisz, ile kredytu już spłaciłeś, a ile jeszcze pozostało do spłaty.

 
Dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

Upewnisz się, że nie wpisano Cię do do rejestru dłużników.

Potwierdzisz, że nie zalegasz z płatnościami za rachunki i faktury.

 
Ocena punktowa

Ocena punktowa (tzw. scoring) pomaga w spojrzeniu na Twoją wiarygodność kredytową oczami banku. Im wyższa ocena punktowa, tym mniejsze ryzyko wiąże się z udzieleniem Ci kolejnego kredytu.

Na ocenę punktową wpływ mają m.in. aktywność kredytowa, spłacalność kredytów oraz częstotliwość wnioskowania o kredyt.

 

Jak pobrać Raport BIK?

To proste. Masz już konto w portalu BIK. Aby pobrać Raport BIK, wystarczy ustanowić hasło i zalogować się.

Ustanawiasz hasło

Wysłaliśmy Ci link aktywacyjny. Kliknij go lub skopiuj do przeglądarki.

Następnie otrzymasz SMS z kodem autoryzacyjnym.

Logujesz się

Poprosimy Cię o adres e-mail oraz wybrane cyfry numeru PESEL.

Zaloguj się

Dokonujesz płatności

Raport wygeneruje się od razu po dokonaniu płatności.

Koszt Raportu BIK to 49 zł.

 

Raport BIK

Upewnisz się, że masz pozytywną historię kredytową

Pobierz pełną wersję Raportu BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa
NIP: 951-17-78-633, REGON: 012845863   |   Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy   |   kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości