Jak pobrać Raport o Kontrahencie?

Wystarczy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Zrobisz to online, w kilka minut.

Zakładasz konto

Przygotuj numer dowodu osobistego, PESEL oraz NIP Twojej firmy

Wypełnij formularz

Masz już konto? Zaloguj się

Potwierdzasz tożsamość

Potrzebny będzie skan lub zdjęcie dowodu osobistego.

Zobacz, jak potwierdzić tożsamość

Dokonujesz płatności online

Raport wygeneruje się od razu po wpisaniu NIP-u sprawdzanej firmy.

Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa
NIP: 951-17-78-633, REGON: 012845863   |   Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy   |   Kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości