Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 

Praca w Grupie BIK

Grupa BIK jest miejscem pracy dla ponad 400 osób. Oferujemy naszym pracownikom ciekawą pracę przy zachowaniu stabilnych warunków zatrudnienia. Unikatowy charakter naszej działalności – jesteśmy jedynym biurem kredytowym w Polsce – powoduje, że łączymy cechy nowoczesnej instytucji technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. To wymarzone miejsce do pracy i rozwoju dla ambitnych ludzi.

W swojej działalności Grupa BIK kieruje się pięcioma wartościami:

zaufanie

klient

realizacja

innowacyjność

współpraca

Każda z nich opisuje ważny dla nas obszar i wpływa na nasze postawy. Wartości te prezentujemy zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz w kontaktach z klientami i partnerami. To uniwersalne zasady naszej firmy.

 • Praca u nas

 • Praktyki i programy studenckie

 • Oferty pracy

Praca u nas

Dla każdego praca w Grupie BIK może mieć inne dominujące zalety. Dla jednych największą będzie prestiż firmy, inni będą zadowoleni z pakietu socjalnego. Dla jeszcze innych na pierwszym planie znajdą się atmosfera lub wysokość zarobków, atrakcyjność systemów motywacyjnych, czy też możliwości rozwoju.

Staramy się zaproponować pracownikom odpowiednie benefity, systemy szkoleniowe oraz możliwości rozwoju wewnątrz organizacji, poprzez priorytetyzację rekrutacji wewnętrznych. Dużą korzyścią jest też stabilność naszej firmy, a co za tym idzie, również stabilność zatrudnienia. Praca u nas pozwala zdobyć unikatowe doświadczenie zawodowe i może być świetnym początkiem, bądź kontynuacją kariery w branży finansowej. Nasi pracownicy zostają z nami na lata.

 • Jak przebiega proces rekrutacyjny?

  Proces jest prosty. W odpowiedzi na ogłoszenie, kandydaci składają dokumenty aplikacyjne (CV; list motywacyjny nie jest obowiązkowy). Dokumenty przechodzą wstępny proces selekcji – czyli weryfikację pod kątem formalnych wymogów na dane stanowisko. Dlatego ważne jest, aby kandydat przygotował aplikację z myślą o stawianych wymaganiach i opisał w CV swoje umiejętności, kompetencje i doświadczenie.

  Następnym krokiem są spotkania z kandydatami. Odbywają się z potencjalnym przyszłym przełożonym oraz w niektórych przypadkach z przedstawicielem HR. Spotkanie trwa około 40 min. Staramy się poznać kandydata od strony zawodowej i osobowościowej, a z drugiej strony przedstawić, jak wygląda praca w Grupie BIK.

  Dążymy do tego, aby po rozmowie każda ze stron była zainteresowana wzajemną współpracą. Zazwyczaj decyzja o zaproponowaniu zatrudnienia odbywa się po jednym spotkaniu, czasami manager wyższego szczebla zaprasza wyselekcjonowanych kandydatów na dodatkowe spotkanie.

  Wszyscy kandydaci zaproszeni na spotkanie otrzymują informację zwrotną z wynikiem rekrutacji, bez względu na jej rezultat. Proces rekrutacji kończy się z chwilą zatrudnienia i rozpoczęciem procesu adaptacyjnego.

 • O co najczęściej pytamy podczas rozmów kwalifikacyjnych?

  Bardzo istotne dla nas są doświadczenie i realne umiejętności kandydata, osiągnięcia i sukcesy, sposoby radzenia sobie z porażkami, podejście do obowiązków, ale także osobowość. Pytania oscylują oczywiście wokół oczekiwanego profilu zawodowego, ale rozmowa kwalifikacyjna jest też okazją do poznania się obu stron.

  Nie zadajemy pytań osobistych, ale jeśli kandydat chce dodać coś o sobie, chętnie wysłuchamy. Kandydat też ma możliwość zadawania pytań. Chcemy, aby po rozmowie miał poczucie, że jest dobrze poinformowany na temat stanowiska i pracy w Grupie BIK. Obie strony muszą być pewne, że wspólna praca spełni ich oczekiwania i będzie satysfakcjonująca.

 • Czego oczekujemy od kandydatów do pracy?

  Wymagania podawane są w profilu, który jest częścią ogłoszenia o pracę. Ważne są kwalifikacje formalne, takie jak doświadczenie, wyksztalcenie kierunkowe, kursy specjalistyczne. A także takie cechy, jak kreatywność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.

  Dobrze, kiedy kandydat zapozna się przed spotkaniem z działalnością Grupy BIK, przemyśli, co ciekawego mógłby powiedzieć o sobie i przyjdzie na spotkanie punktualnie. Jeśli natomiast nie będzie mógł przyjść na spotkanie, albo z niego zrezygnuje – poinformuje nas mailowo lub telefonicznie.

Praktyki i programy studenckie

Grupa BIK prowadzi szereg działań edukacyjnych kierowanych do studentów. Prowadzimy wykłady na uczelniach, wspieramy w pisaniu prac magisterskich i doktorskich, prowadzimy płatne praktyki oraz organizujemy konkursy.

Pracodawcy coraz bardziej cenią i poszukują kandydatów, którzy mieli okazję zastosować swoją wiedzę w praktyce i mają już pewne doświadczenie zawodowe.

Praktyki studenckie w w Grupie BIK to doskonała okazja, żeby wziąć udział w bieżącej pracy, a także w projektach rozwojowych w ramach różnych obszarów działalności naszej firmy. Dzięki praktykom możesz zdobyć niezbędne umiejętności, a jednocześnie podzielić się swoimi pomysłami i nowatorskim spojrzeniem na wiele tematów.

W okresie lipiec-wrzesień realizujemy cykl płatnych praktyk w różnych obszarach naszej organizacji.

W Biurze Informacji Kredytowej:

 • Departament Rynku Bankowego
 • Departament Rynku Detalicznego
 • Departament Marketingu i PR
 • Departament Zasobów Informacyjnych
 • Biuro Testów i Zapewnienia Jakości
 • Biuro Zarządzania Projektami
 • Departament Utrzymania Aplikacji i Infrastruktury

 

W Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor:

 • Departament Rynku MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

Ogłoszenia o nabór praktykantów publikujemy w zakładce Oferty pracy w okresie przedwakacyjnym.

 

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) to program który powstał przy współpracy kilku instytucji: Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Rozliczeniowej. Jest on prowadzony na styku nauki i biznesu i zakłada wzmacnianie współpracy między nauką i praktyką gospodarczą.

W ramach Programu NZB możecie wziąć udział w wykładach, seminariach i dniach otwartych, które realizowane są na wszystkich 132 uczelniach zaangażowanych w projekt.

Więcej o programie NZB: http://www.nzb.pl/

Oferty pracy

Nasze oferty publikujemy w największych portalach poświęconych tematyce pracy i rekrutacji.

Aktualne oferty pracy w BIK

Aktualne oferty pracy w BIG InfoMonitor