Rejestr zbiorów danych BIK

Rejestr zbiorów danych zawiera wykaz oraz opis poszczególnych zbiorów danych osobowych prowadzonych przez BIK S.A. i prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 25.05.2015r. poz. 719).

Rejestr zbiorów danych prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, REGON: 012845863

L.p. Nazwa zbioru Data rejestracji Data aktualizacji Status zbioru
1. Baza Referencyjna Rachunków Bankowych 01.06.2015 01.06.2015 aktywny
2. Klienci 01.06.2015 01.06.2015 aktywny
3. Kredytobiorcy 01.06.2015 01.06.2015 aktywny
4. Przedsiębiorca 01.06.2015 06.12.2016 aktywny
5. Baza Informacji - Weryfikacja 01.06.2015 20.05.2016 aktywny