Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 

Platforma Antyfraudowa BIK

Chronimy instytucje udzielające finansowania oraz ich klientów przed wyłudzeniami.

Platforma Antyfraudowa jest skuteczna

Jeśli Twoja firma udziela finansowania, możesz skorzystać z rozwiązania, które w obszarze fraudów aplikacyjnych skutecznie wykrywa i przeciwdziała nadużyciom. Za pomocą naszego rozwiązania możesz chronić zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Naszym atutem jest największa w Polsce baza danych, licząca aktualnie 12,3 mln wniosków o udzielenie finansowania. Od stycznia do grudnia 2021 roku przeanalizowaliśmy wnioski o łącznej wartości ponad 101 mln zł. Dzięki wykorzystaniu ponad 150 reguł antyfraudowych, przyczyniamy się do wykrywania nadużyć już na etapie składania wniosków o finansowanie. Dodatkowo weryfikacja wniosków dzieje się w czasie rzeczywistym - średni czas przetwarzania danych wynosi około 2 sekundy.

Przyłącz się i chroń swoje aktywa

Obecnie z Platformy korzysta łącznie 19 firm takich jak: banki, instytucje pożyczkowe, leasingowe i faktoringowe (a kolejne 23 firmy są w trakcie przyłączenia lub uzgadniania terminów realizacji projektów przyłączeniowych). Dzięki temu możemy wspierać te firmy w wyszukiwaniu i wykrywaniu nadużyć. W przypadku udzielania finansowania osobom fizycznym, najczęściej występującymi nadużyciami są: skompromitowane dane osobowe czy teleadresowe, występujące często z fałszywym zatrudnieniem.

Działamy również w obszarze udzielania finansowania przedsiębiorcom. Przestępstwa w tym segmencie są często popełniane przy użyciu sfałszowanych dokumentów finansowych, na przedmioty o zawyżonej wartości, czy powielonych danych osobowych, ukrytych w strukturze organizacyjnej celem ukrycia nierzetelnych beneficjentów rzeczywistych oraz podmiotów i osób powiązanych z wnioskodawcą.

Skutecznie wychwytujemy oszustwa związane z wnioskami o kredyty (gotówkowe, ratalne), karty kredytowe, limity konta, jak również pożyczki, leasingi, faktoringi i odroczone płatności.

Rozwijamy Platformę Antyfraudową

W najbliższym czasie firmy korzystające z systemu będą miały możliwość skorzystania z dwóch, nowych usług tj. Scoringu antyfraudowego i PAF Powiązania Przedsiębiorcy. Obie usługi będą nowymi funkcjonalnościami zwracającymi dodatkowe informacje przy zadaniu zapytań do Platformy. W przypadku scoringu antyfraudowego w zakresie wniosków o finansowanie osób fizycznych, w przypadku PAF Powiązania Przedsiębiorcy w zakresie wniosków o finansowanie przedsiębiorców. Scoring antyfraudowy obejmował będzie dwa modele detekcji fraudów BIKSco FraudRisk oraz BIKSco EarlyDelinquencyRisk bazujące na danych przetwarzanych w ramach systemów informacyjnych BIK. Modele zbudowano przy użyciu metod machine learning. Natomiast PAF Powiązania Przedsiębiorcy będzie usługą weryfikującą powiązania osobowe z wniosków o finansowanie z danymi pochodzącymi z publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Z Tobą będziemy jeszcze bardziej skuteczni

Dzięki naszym analizom wiemy, że te same dane potrafią być wykorzystywane przez przestępców wielokrotnie. Możemy więc łatwo wykryć oszustwo, jeśli tylko Twoja firma skorzysta z naszego rozwiązania. Twoja obecność oznacza więcej danych o nadużyciach i czyni Platformę jeszcze bardziej skuteczną. Chcemy służyć całemu sektorowi udzielającemu finansowania, klientom indywidualnym i przedsiębiorcom w Polsce, po to aby budować bezpieczny biznes.