Formularz rejestracyjny

Webinar "Klient w świecie on-line. Dlaczego zwiększenie bezpieczeństwa klienta pomoże podnieść bezpieczeństwo i prestiż własnej organizacji." | 08.02.2023

Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa
NIP: 951-17-78-633, REGON: 012845863   |   Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy   |   kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości