O BIK

Rejestr zbiorów danych BIK Rejestr zbiorów danych BIK

Rejestr zbiorów danych prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.
02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, REGON: 012845863

 

L.p.

Nazwa zbioru

Data rejestracji

Data aktualizacji

Status zbioru

1.

Baza Referencyjna Rachunków Bankowych

01.06.2015

01.06.2015

aktywny

2.

Klienci

01.06.2015

01.06.2015

aktywny

3.

Kredytobiorcy

01.06.2015

01.06.2015

aktywny

4.

Przedsiębiorca

01.06.2015

01.06.2015

aktywny

 

Rejestr zbiorów danych zawiera wykaz oraz opis poszczególnych zbiorów danych osobowych prowadzonych przez BIK S.A. i prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 25.05.2015r. poz. 719).