Dlaczego warto pobrać Raport BIK?

Raport BIK zawiera szczegółową historię Twoich zobowiązań kredytowych oraz finansowych.

Możesz prześledzić historię poszczególnych rat kredytu oraz szczegóły innych zobowiązań, np. płatności za prąd czy telefon.

Dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

Upewnisz się, że nie wpisano Cię do do rejestru dłużników.

Potwierdzisz, że nie zalegasz z płatnościami za rachunki i faktury.

 
 
Podsumowanie spłacanych kredytów

Najważniejsze informacje o Twoich zobowiązaniach finansowych - na jeden rzut oka. Czytelne ikony ułatwią Ci szybką ocenę stanu poszczególnych zobowiązań.

Kolor zielony - wszystko spłacane w terminie, kolor żółty - wystąpiły opóźnienia, kolor czerwony - kredyt nie jest spłacany.

 
 
Postęp w spłacie kredytu

Szybko ocenisz, ile kredytu już spłaciłeś, a ile jeszcze pozostało do spłaty.

 
 
Ocena punktowa

Ocena punktowa (tzw. scoring) pomaga w spojrzeniu na Twoją wiarygodność kredytową oczami banku. Im wyższa ocena punktowa, tym mniejsze ryzyko wiąże się z udzieleniem Ci kolejnego kredytu.

Na ocenę punktową wpływ mają m.in. aktywność kredytowa, spłacalność kredytów oraz częstotliwość wnioskowania o kredyt.

 
 

Jak pobrać Raport BIK?

Wystarczy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Zrobisz to online, w kilka minut.

Wypełniasz formularz

Przygotuj numer dowodu osobistego oraz PESEL

Wypełnij formularz

Potwierdzasz tożsamość

Potrzebny będzie skan lub zdjęcie dowodu osobistego

Zobacz, jak potwierdzić tożsamość

Dokonujesz płatności online

Raport wygeneruje się od razu po dokonaniu płatności.

 

Pobierz raport teraz

Upewnisz się, że nie jesteś dłużnikiem

Pobierz Raport BIK

 

Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa
NIP: 951-17-78-633, REGON: 012845863   |   Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy   |   kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości