Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 

Administracja publiczna

Oferta dla administracji publicznej i przedsiębiorstw komunalnych.

Zakres usług

Obniżenie ryzyka

Dzięki ofercie Grupy BIK możesz zmniejszyć ryzyko podjęcia współpracy Twojego urzędu, instytucji lub przedsiębiorstwa komunalnego z nierzetelnymi kontrahentami. Otrzymasz dostęp do najbogatszych zasobów informacyjnych o zadłużeniu konsumentów i firm z baz: BIG InfoMonitor, Biura Informacji Kredytowej (BIK), Związku Banków Polskich (ZBP).
Dodatkowo możesz uzupełnić informacje o dane z serwisów prześwietl.pl i długi.info.

Odzyskiwanie należności

Współpracując z nami masz możliwość wpisywania nierzetelnych dłużników - zarówno osób zalegających np. z czynszem czy opłatami za wywóz śmieci, jak i przedsiębiorców nieopłacających faktur w terminie.

Wpisanie nieuczciwego kontrahenta do rejestru BIG InfoMonitor obniża jego wiarygodność i wiąże się z odmową udzielenia mu pożyczki czy kredytu. Często już sama zapowiedź wpisu powoduje, że dłużnik reguluje swoje zobowiązania. W ciągu 3 miesięcy od wpisania dłużnika do rejestru odzyskiwane jest średnio 20% należności. Grupa BIK dostarcza również inne narzędzia skutecznie mobilizują kontrahentów do zapłaty w terminie.

Program „Dłużnik Alimentacyjny”

„Dłużnik Alimentacyjny” to program kierowany do gmin, którego celem jest wsparcie w odzyskiwaniu zaległych alimentów. Na podstawie regulacji zawartych w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. gminy mają obowiązek przekazywania do biur informacji gospodarczych (BIG-ów) danych osób zalegających z alimentami. Gminom zapewniamy wsparcie indywidualnego opiekuna w dokonywaniu wpisów do bazy. Ponadto za wpis i wykreślenie nie pobieramy opłat.

Pomagamy samorządom i firmom komunalnym

Współpracują z nami m. in.:

Słupsk

Ząbki

Gdańsk

Świdnica

Skontaktuj się z nami

Zamów kontakt z doradcą ds. administracji publicznej.

Gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe.

Błędy walidacji formularza

Nazwa instytucji lub firmy, którą reprezentujesz:
Województwo:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij >>

Pytania i odpowiedzi

  • Jak umożliwić spółkom komunalnym sprawdzenie firm i konsumentów w rejestrach BIG?

    Aby korzystać z danych i informacji gromadzonych w rejestrze dłużników należy podpisać umowę z BIG InfoMonitor. W rejestrze znajdują się informacje o zaległych zobowiązaniach o terminie zapadalności co najmniej 60 dni i kwocie minimalnej: 200 zł w przypadku konsumenta oraz 500 zł w przypadku przedsiębiorstwa.

  • Jak włączyć do procedur przetargowych możliwość sprawdzenia w rejestrach BIG potencjalnego kontrahenta?

    Firmę, która przystępuje do przetargu, możesz sprawdzić w BIG. Dowiesz się w ten sposób, czy potencjalny kontrahent reguluje swoje należności w terminie.

  • Co grozi dłużnikowi alimentacyjnemu?

    W konsekwencji wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor dług stanie się widoczny dla różnych firm i instytucji. Oprócz banków z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor korzystają również firmy pożyczkowe, ubezpieczyciele, firmy telekomunikacyjne, leasingowe, dostawcy internetu i telewizji kablowej, a także firmy z pozostałych sektorów rynku. Oznacza to, że dłużnicy mogą mieć uniemożliwiony lub utrudniony dostęp do różnych usług.

Publikacje Grupy BIK