Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 

Jak działamy

BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. Jest to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych.

BIG InfoMonitor zbiera i udostępnia informacje o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także o ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań. Dzięki temu daje bankom i przedsiębiorcom wiedzę na temat wiarygodności płatniczej potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów.

  • Biuro Informacji Kredytowej

  • Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Kredytowej

  • Do BIK trafiają wszystkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych we wszystkich bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych. Są to zarówno informacje pozytywne, czyli te o kredytach spłacanych terminowo, które tworzą pozytywną historię kredytową, ułatwiając w przyszłości uzyskanie kredytu, jak i informacje negatywne – o kredytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami.
  • Ponad 90% danych zgromadzonych w BIK, to dane pozytywne.
  • BIK, jako instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, ma ustawowe prawo przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową w celu wspomagania banków i SKOK-ów w ocenie zdolności kredytowej ich Klientów. Prawo bankowe ściśle określa również możliwości usunięcia danych z BIK.

 

Jak działa BIK

 

BIK nie decyduje o przyznaniu kredytu

Decyzja o przyznaniu kredytu jest zawsze samodzielną decyzją instytucji finansowej. Rola BIK ogranicza się do przekazania informacji o Twojej historii kredytowej.

Przed wydaniem decyzji bank ocenia ryzyko związane z przydzieleniem kredytu. Robi to na podstawie dwóch elementów: dotychczasowej historii kredytowej oraz aktualnej zdolności kredytowej.

BIK wyłącznie dostarcza informacje na temat historii kredytowej. Natomiast każda z instytucji podejmuje decyzję według własnej polityki przyznawania kredytów.

Jakie dane są przekazywane do BIK

Informacje pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty niespłacane, lub spłacane z opóźnieniami), dotyczące wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki i SKOK-i.

Zobowiązania przetwarzane w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej, limitu debetowego w ROR oraz kredytów poręczonych.

Biuro Informacji Gospodarczej

  • Do BIG InfoMonitor trafiają informacje dotyczące płatności różnego rodzaju zobowiązań, jak rachunki za telefon oraz media, raty alimentów, regulowanie zobowiązań windykowanych, kontraktów B2B. Są to zarówno informacje negatywne o opóźnieniach przekraczających 30 dni, jak i pozytywne, czyli o zobowiązaniach spłacanych terminowo.
  • Informacje uzyskane poprzez BIG InfoMonitor pomagają ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Potwierdzają wiarygodność finansową klientów i kontrahentów, a także wspierają procesy windykacyjne w firmie.
  • BIG InfoMonitor jest jedynym biurem informacji gospodarczej, które umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

 

 

Czym jest informacja gospodarcza

Są to dane wierzyciela i podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie oraz kwoty zobowiązania pieniężnego, które między nimi zaistniało.

Jakie dane znajdują się w bazie BIG InfoMonitor

Baza BIG InfoMonitor zawiera wszystkie informacje gospodarcze, które przyjmuje, przechowuje i udostępnia Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Natomiast Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor zawiera wyłącznie negatywne informacje gospodarcze i jest częścią BIG InfoMonitor.