Jak działamy

BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. Jest to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych.

BIG InfoMonitor zbiera i udostępnia informacje o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także o ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań. Dzięki temu daje bankom i przedsiębiorcom wiedzę na temat wiarygodności płatniczej potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów.

  • Do BIK trafiają wszystkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych we wszystkich bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych. Są to zarówno informacje pozytywne, czyli te o kredytach spłacanych terminowo, które tworzą pozytywną historię kredytową, ułatwiając w przyszłości uzyskanie kredytu, jak i informacje negatywne – o kredytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami.
  • Ponad 90% danych zgromadzonych w BIK, to dane pozytywne.
  • BIK, jako instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, ma ustawowe prawo przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową w celu wspomagania banków i SKOK-ów w ocenie zdolności kredytowej ich Klientów. Prawo bankowe ściśle określa również możliwości usunięcia danych z BIK.

Jak działa BIK

 

BIK nie decyduje o przyznaniu kredytu

Decyzja o przyznaniu kredytu jest zawsze samodzielną decyzją instytucji finansowej. Rola BIK ogranicza się do przekazania informacji o Twojej historii kredytowej.

Przed wydaniem decyzji bank ocenia ryzyko związane z przydzieleniem kredytu. Robi to na podstawie dwóch elementów: dotychczasowej historii kredytowej oraz aktualnej zdolności kredytowej.

BIK wyłącznie dostarcza informacje na temat historii kredytowej. Natomiast każda z instytucji podejmuje decyzję według własnej polityki przyznawania kredytów.

Jakie dane są przekazywane do BIK

Informacje pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty niespłacane, lub spłacane z opóźnieniami), dotyczące wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki i SKOK-i.

Zobowiązania przetwarzane w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej, limitu debetowego w ROR oraz kredytów poręczonych.

  • Do BIG InfoMonitor trafiają informacje dotyczące płatności różnego rodzaju zobowiązań, jak rachunki za telefon oraz media, raty alimentów, regulowanie zobowiązań windykowanych, kontraktów B2B. Są to zarówno informacje negatywne o opóźnieniach przekraczających 30 dni, jak i pozytywne, czyli o zobowiązaniach spłacanych terminowo.
  • Informacje uzyskane poprzez BIG InfoMonitor pomagają ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Potwierdzają wiarygodność finansową klientów i kontrahentów, a także wspierają procesy windykacyjne w firmie.
  • BIG InfoMonitor jest jedynym biurem informacji gospodarczej, które umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

jak działa BIG InfoMonitor

Czym jest informacja gospodarcza

Są to dane wierzyciela i podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie oraz kwoty zobowiązania pieniężnego, które między nimi zaistniało.

Jakie dane znajdują się w bazie BIG InfoMonitor

Baza BIG InfoMonitor zawiera wszystkie informacje gospodarcze, które przyjmuje, przechowuje i udostępnia Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Natomiast Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor zawiera wyłącznie negatywne informacje gospodarcze i jest częścią BIG InfoMonitor.