Odpowiedzialność społeczna

Grupa BIK jest instytucją społecznie odpowiedzialną. Od lat angażujemy się w działania służące interesom ogółu. Nasze oraz wspierane przez nas inicjatywy mają różny zasięg, od lokalnego po ogólnopolski, i dotyczą różnych dziedzin życia. Udzielamy wsparcia finansowego nie tylko akcjom charytatywnym, ale również projektom o charakterze kulturalnym i oświatowym.

Nieskradzione.pl

Nieskradzione.pl to ogólnopolska akcja edukacyjna zainicjowana przez Biuro Informacji Kredytowej oraz Komendę Główną Policji.

Akcja jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie związane z kradzieżą tożsamości.

Odzyskuj alimenty

Wiemy, że często osoby zobowiązane do płacenia alimentów wykorzystują wszystkie możliwe metody, aby ich nie płacić.

Wielokrotnie zdarza się, że sąd, czy egzekucja komornicza nie są wystarczającą motywacją do spłacenia zaległych świadczeń.

Dlatego zachęcamy do wpisu dłużników alimentacyjnych do Rejestru BIG InfoMonitor.

Grupa BIK społecznie odpowiedzialna

Prowadzimy działania skierowane do młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz studentów. BIK wspiera m.in. organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej „S". Celem tych inicjatyw jest edukacja ekonomiczna młodzieży, rozwój wiedzy o gospodarce oraz wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów. Jesteśmy zaangażowani w finansowanie programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych ,,Żyj finansowo!" pod patronatem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

W ramach akcji edukacyjnych organizujemy konferencje dla przedstawicieli organizacji konsumenckich. Spotkania te poruszają tematykę rynku wymiany informacji kredytowej i jej wpływu na wzrost dobrobytu społeczeństwa. W ramach działań edukacyjnych współpracujemy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP.

Jednocześnie pomagamy i pomagać będziemy tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Wsparliśmy mieszkańców miejscowości Kłodne, którzy stracili swoje domy w wyniku osuwania się ziemi podczas powodzi w 2010 roku.

Pomoc finansowa

Na przestrzeni kilku ostatnich lat pomoc finansową i rzeczową z BIK otrzymały m.in.: