Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 

Odpowiedzialność społeczna

W Grupie BIK odpowiedzialność społeczną biznesu rozumiemy jako odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej i ekonomicznej.

Od lat angażujemy się w działania służące interesom ogółu. Jednocześnie, dzięki tym wyzwaniom, podnosimy własne standardy postępowania, kształtując kulturę organizacyjną firmy opartą na zaufaniu i bezpieczeństwie.

Projekty, które realizujemy w Grupie BIK oraz zewnętrzne inicjatywy, które wspieramy, mają na celu wzrost świadomości konsumentów w obszarze budowania wiarygodności finansowej oraz ochrony tożsamości.

Akcje społeczne Nieskradzione.pl oraz Odzyskuj alimenty, zostały uwzględnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”, przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w kategoriach: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej oraz zagadnienia konsumenckie.

Akcje społeczne

Odzyskuj alimenty

Wiemy, że często osoby zobowiązane do płacenia alimentów wykorzystują wszystkie możliwe metody, aby ich nie płacić.

Wielokrotnie zdarza się, że sąd, czy egzekucja komornicza nie są wystarczającą motywacją do spłacenia zaległych świadczeń.

Dlatego zachęcamy do wpisu dłużników alimentacyjnych do Rejestru BIG InfoMonitor.

Projekty edukacyjne