Pomoc

Pomoc i najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z działaniem BIK i usługami BIK dla klientów indywidualnych.

Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania Twojego problemu - skontaktuj się z nami

Moje dane w BIK

 • Czy można wyczyścić BIK?

  Nie da się wyczyścić historii kredytowej na żądanie. Oferty „czyszczenia BIK" są haczykiem dla osób przeżywających poważne kłopoty finansowe, dlatego należy podchodzić do nich ostrożnie.

  W większości przypadków takie usunięcie sprowadza się do cofnięcia zgody na przetwarzanie pozytywnych danych kredytowych. Czyli tych, które odzwierciedlają rzetelnie spłacane kredyty. Tymczasem dane negatywne, zgodnie z przepisami prawa, są nieusuwalne.

  W efekcie firmy oferujące czyszczenie BIK usuwają z naszej historii kredytowej informacje, które powinny być atutem w relacjach z instytucjami finansowymi.

  Zmiany lub usunięcia informacji można dokonać wyłącznie w sytuacji, gdy są one nieaktualne lub błędne. Musi się to odbyć na wniosek instytucji, która te dane przekazała. BIK nie może samodzielnie modyfikować ani usuwać przechowywanych danych. Jest jedynie ich administratorem.

  Jeśli zauważysz jakąkolwiek nieścisłość w informacjach na swój temat, zwróć się do instytucji, która przekazała te dane do BIK.

 • Czy otrzymam kredyt, jeśli nie mam wyłącznie pozytywnej historii w BIK?

  Informacje z BIK na temat Twojej historii kredytowej są informacjami pomocniczymi dla instytucji finansowych. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od polityki kredytowej instytucji, w której złożyłeś wniosek.

  Pamiętaj, że im krócej zalegasz ze spłatą, tym lepiej. Dlatego staraj się regulować ewentualne zaległości tak szybko, jak to jest możliwe. Podobnie – im mniejsza jest kwota Twoich zaległości, tym mniej szkodzisz swojej historii kredytowej.

  Jeśli opóźnienie w spłacie Twoich kredytów przekroczyło 60 dni (i minęło 30 dni od momentu poinformowania Cię przez instytucję finansową o zamiarze przetwarzania danych bez Twojej zgody), wówczas BIK może przetwarzać te dane przez 5 lat od momentu zamknięcia rachunku (spłaty zobowiązania).

 • Jak często informacje o mnie są aktualizowane w BIK?

  Przekazywanie danych do BIK następuje w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, jego wygaśnięcia, stwierdzenia nieistnienia zobowiązania, korekty wysokości, aktualizacji innych informacji, czy powstaniu nowego zobowiązania.

  BIK dokonuje aktualizacji przekazanych danych w ciągu maksymalnie 7 dni.

 • Czy mogę sprawdzić, jakie informacje znajdują się w BIK na temat innych osób?

  Nie, nie jest to możliwe. Dane zgromadzone w BIK chronione są tajemnicą bankową.Dostęp do nich mają instytucje współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności, instytucje upoważnione, typu prokuratura, sądy oraz inne instytucje spoza sektora bankowego, jeśli wyrazisz zgodę na sprawdzenie Twojej historii kredytowej.

  Ty możesz sprawdzić tylko dane na swój temat, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Żeby pobrać dane innej osoby, musisz okazać notarialne upoważnienie.

  Wniosek o udostępnienie informacji powinien zawierać niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której historię kredytową w BIK chcemy sprawdzić (imię/imiona, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu).

  Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem osoby, której wniosek dotyczy. Z treści pełnomocnictwa musi jasno wynikać upoważnienie do pozyskania informacji z Biura Informacji Kredytowej S.A. Wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres Centrum Obsługi Klienta BIK.

 • Czy ocena punktowa pobrana przeze mnie i przez bank w tym samym dniu może się różnić?

  Warto pamiętać, że ocena punktowa BIK naliczana jest w momencie złożenia zapytania przez instytucję finansową lub konsumenta. Dlatego jeśli między pobraniem raportu przez instytucję finansową i przez konsumenta wystąpiły istotne zmiany w historii kredytowej, prezentowana na nich ocena punktowa może być różna. Nie są to jednak częste przypadki.

 • Co zrobić, jeśli znajdę błędy w informacjach na mój temat w BIK?

  Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub wątpliwości odnośnie do informacji na swój temat zgromadzonych w BIK, skontaktuj się z instytucją finansową, która przekazała te dane do BIK. Nazwę instytucji możesz znaleźć m.in. w Raporcie BIK.

  BIK jest jedynie administratorem danych – dlatego nie może poprawiać niepoprawnych czy nieaktualnych informacji.

 • Czy spadkobierca może sprawdzić historię kredytową spadkodawcy?

  Dane dotyczące historii kredytowej osoby zmarłej są objęte tajemnicą bankową. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe, informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udzielone sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym.

  BIK może również udzielić informacji bezpośrednio spadkobiercy, jeśli ten przedstawi następujące dokumenty:

  • akt zgonu spadkodawcy
  • postanowienie sądu stwierdzające nabycie przez niego spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza*
  • pisemny podpisany wniosek o udzielenie informacji zawierający dane identyfikacyjne zmarłego (imię/imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

  * należy przedstawić oryginał dokumentu lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem

  Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą korespondencyjną w Centrum Obsługi Klienta BIK.

 • Jak sprawdzić informacje o osobie zmarłej?

  Dane dotyczące historii kredytowej osoby zmarłej są objęte tajemnicą bankową. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udzielone sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym.
  BIK może również udzielić informacji bezpośrednio spadkobiercy, jeśli ten przedstawi następujące dokumenty:

  • akt zgonu spadkodawcy
  • postanowienie sądu stwierdzające nabycie przez niego spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza*
  • pisemny podpisany wniosek o udzielenie informacji zawierający dane identyfikacyjne zmarłego (imię/imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

  * należy przedstawić oryginał dokumentu lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem

  Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres Centrum Obsługi Klienta BIK.

 • Jak odwołać zgodę na przetwarzanie danych w BIK?

  Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o konkretnym kredycie, musisz zgłosić się do banku, w którym spłacałeś ten kredyt. Tylko na wniosek banku BIK może zaprzestać przetwarzania danych o tym zobowiązaniu.

  Uwaga: Nie można wycofać zgody na przetwarzanie danych o zobowiązaniu, które nie było spłacane terminowo (a opóźnienie przekroczyło 60 dni). Takie dane będą przetwarzane w BIK przez 5 lat.

Więcej o zasadach działania BIK znajdziesz też w Poradniku BIK.

Zakładanie konta w portalu BIK

Więcej informacji o zakładaniu konta w portalu BIK: Zakładanie konta w portalu BIK krok po kroku

Alerty BIK i wyłudzenia

 • Co to jest Alert BIK i jak działa?

  Alert BIK to powiadomienie wysyłane przez SMS lub e-mail 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Informuje m. in. o próbie pozyskania przez bank, SKOK lub firmę pożyczkową informacji z bazy BIK lub BIG InfoMonitor.

  Wszystkie banki, SKOK-i oraz instytucje pozabankowe, które podpisały umowę o współpracy z BIK, w większości przypadków przed przyznaniem kredytu lub pożyczki sprawdzają Cię w bazie BIK oraz w bazie BIG InfoMonitor. Alert BIK poinformuje Cię za każdym razem, gdy nastąpi takie sprawdzenie.

  Więcej informacji o Alertach BIK znajdziesz na stronie Alerty BIK.

 • Jak aktywować Alerty BIK?

  Aby aktywować Alerty BIK, należy najpierw założyć konto w portalu BIK. Zobacz, jak to zrobić.

  Alerty BIK możesz zamówić jako pojedynczą usługę lub w pakiecie z usługami dodatkowymi.

  Po wygaśnięciu usługi nie będzie ona automatycznie przedłużona. Nie pobierzemy od Ciebie żadnych dodatkowych opłat.

  Więcej informacji o Alertach BIK znajdziesz na stronie Alerty BIK.

 • Co robić, gdy dostanę alert chroniący przed wyłudzeniem kredytu?

  Jeśli otrzymałeś taki alert, oznacza to, że instytucja finansowa zapytała właśnie o Twoje dane. Złożenie zapytania do BIK jest standardową procedurą kredytową.

  Jeżeli jesteś klientem tej instytucji lub miałeś z nią kontakt, to możliwe, że jest przygotowywana dla Ciebie oferta.

  Jeżeli właśnie ubiegasz się o kredyt lub zgodziłeś się poręczyć komuś kredyt, nie ma powodu do niepokoju. Nie musisz podejmować żadnych kroków. Alert jest dodatkowym potwierdzeniem, że Twój wniosek jest rozpatrywany.

  Jeśli natomiast nie jesteś klientem tej instytucji, w ostatnim czasie nie składałeś wniosku o kredyt, nie kupowałeś niczego na raty ani nie poręczałeś nikomu kredytu, istnieje ryzyko, że ktoś próbuje wyłudzić kredyt na Twoje dane. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeżeli ostatnio lub w przeszłości zgubiłeś swój dowód osobisty lub został on skradziony.

  Jak najszybciej skontaktuj się z BIK, dzwoniąc pod numer 22 348 4444. Pomożemy Ci ustalić, czy faktycznie masz się czego obawiać.

  Aby sprawdzić szczegóły alertu, zaloguj się do panelu użytkownika.

Więcej o Alertach BIK i ochronie przed wyłudzeniami znajdziesz też na stronie Alerty BIK.

Zastrzeganie dokumentów

 • Jak zastrzec dokument poprzez portal BIK?

  Aby skorzystać z usługi zastrzegania dokumentu, należy najpierw założyć konto w portalu BIK.

  Jeśli masz już konto w portalu BIK, zastrzeganie dokumentu jest bardzo proste:

  1. Zaloguj się do nowekonto.bik.pl
  2. Przejdź do zakładki Zastrzeżenia > Zastrzeganie dokumentów
  3. Kliknij przycisk Zastrzeż dokument

   

  Pamiętaj, aby aktywować usługę Alerty BIK – jeśli straciłeś dokument tożsamości, zyskasz dodatkowe zabezpieczenie przed wyłudzeniem kredytu.

 • Czy zastrzeżenie dokumentu można anulować?

  Od strony technicznej jest to możliwe. Pamiętaj jednak, że nie masz pewności, czy odzyskane dokumenty nie zostały skopiowane lub wykorzystane do celów przestępczych.

  Dlatego Związek Banków Polskich zdecydowanie odradza takie działanie.
  Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zawsze pozostawienie zastrzeżenia w systemie DZ i wyrobienie nowego dokumentu.

  Jeśli mimo wszystko chcesz anulować zastrzeżenie dokumentu w portalu BIK, wyślij zgłoszenie używając formularza kontaktu w panelu użytkownika (wymaga zalogowania się).

 • Jaki dokument można zastrzec poprzez portal BIK?

  Obecnie poprzez portal BIK można zastrzec dowód osobisty, polski paszport, kartę stałego pobytu.

  Ważne: zastrzec można wyłącznie ten dokument, który został wykorzystany do potwierdzenia tożsamości w portalu BIK. Szczegóły dokumentu możesz sprawdzić w zakładce Moje konto w panelu użytkownika.

 • Zastrzegłem dowód – co dalej?
  1. Jeśli dokument został skradziony - zgłoś to na policji
  2. Upewnij się, że masz aktywną usługę Alerty BIK
  3. Udaj się do najbliższego organu gminy, aby wyrobić nowy dowód
  4. Zarejestruj nowy dokument w portalu BIK, używając formularza kontaktu w swoim panelu użytkownika (wymaga zalogowania się)

Więcej o usłudze zastrzegania dokumentów i ochronie przed wyłudzeniami znajdziesz też na stronie Zastrzeganie dokumentów.

Korzystanie z portalu BIK

 • Jak zalogować się do portalu BIK?

  Aby korzystać z usług BIK, pobierać i zapisywać raporty, edytować dane i konfigurować ustawienia, należy zalogować się do swojego konta w portalu BIK. Sprawdź, jak się zalogować

 • Jak zapłacić za usługi w portalu BIK?

  Płatności internetowe za usługi w portalu BIK realizowane są za pośrednictwem systemu dotpay. Poniżej znajduje się zestawienie dostępnych metod płatności.

  Przelewy natychmiastowe

  Zwykłe przelewy

  Płatność gotówką

  Portmonetki elektroniczne i karty płatnicze

 • Gdzie znajdę wygenerowany Raport BIK?

  Raport BIK wygeneruje się od razu po wykonaniu płatności. Znajdziesz go po zalogowaniu w sekcji Raporty o mnie - Raport BIK, pod nagłówkiem Wygenerowane raporty.

  Wygenrowany Raport BIK możesz rozwijać i zwijać w wersji interaktywnej. Możesz także pobrać wersję w formacie PDF.

 • Nie pamiętam hasła do logowania

  Możesz skorzystać z opcji odzyskiwania hasła. Potrzebny będzie adres e-mail użyty podczas rejestracji.

  Odzyskaj hasło

 • Problem z płatnością za zamówienie

  Jeśli płatność się nie uda (np. Twój bank odrzuci przelew), zamówienie zostanie anulowane. W takim przypadku zacznij zamawianie od nowa.

  Jeśli nie dokończysz płatności (np. nie zalogujesz się do banku, zamkniesz okno) Twoje zamówienie pozostanie aktywne i będzie oczekiwać na płatność. Informacje o zamówieniu zobaczysz po zalogowaniu do Panelu Użytkownika. W tym samym miejscu widoczny będzie przycisk umożliwiający dokończenie płatności.

 • Aktualizacja danych w portalu BIK

  Aby zaktualizować swoje dane w portalu BIK, zaloguj się do swojego konta i przejdź do sekcji Moje konto.

  Samodzielnie możesz zmienić:

  • Adres zamieszkania
  • Adres korespondencyjny
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail

   

  Aby zaktualizować:

  • Dane dokumentu tożsamości
  • Nazwisko (jeśli uległo zmianie np. po ślubie)

  wyślij informacje o zmianach poprzez formularz kontaktu, w sekcji Kontakt.

   

  Nowe dane muszą spełniać te same wymagania, co dane podane podczas rejestracji, w szczególności:

  • Dokument tożsamości nie może być zastrzeżony
  • Adres e-mail musi być aktywny
  • Numer telefonu musi być obsługiwany przez operatora telekomunikacyjnego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (prefiks +48)
  • Adres zamieszkania i adres do doręczeń muszą znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  Aktualizacja danych, podanych w trakcie rejestracji, jest niezbędna po każdej ich zmianie. Dzięki temu usługi BIK będą świadczone bez przeszkód.

 • Błędne dane logowania - zablokowane konto

  Jeśli 3 razy z rzędu wpiszesz błędne dane logowania, Twoje konto zostanie na 15 minut zablokowane. Wszystko to po to, aby nikt niepowołany nie mógł zalogować się na Twoje konto w portalu BIK.
   
  Konto odblokuje się automatycznie. W czasie, gdy konto jest zablokowane, nie jest możliwe zalogowanie się, korzystanie z usług, zmiana danych ani hasła.

Jeśli powyższe odpowiedzi nie rozwiązują Twojego problemu - skontaktuj się z nami

Sprawdzanie swojej firmy w BIK

 • Jaką firmę mogę dorejestrować?

  Możesz dorejestrować firmę, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś reprezentantem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Musisz być prawnym reprezentantem firmy, którą dodajesz. Jeśli nie jesteś jedynym reprezentantem firmy, poprosimy Cię o załączenie stosownego oświadczenia.

  Oświadczenie do pobrania:
   Ustanowienie Głównego Użytkownika konta BIK

 • Ile firm mogę dorejestrować?

  Jako osoba fizyczna możesz prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą. W związku z tym możesz dorejestrować tylko jedną działalność gospodarczą w portalu BIK.

  Możesz natomiast dorejestrować dowolną liczbę spółek, których jesteś prawnym reprezentanetem.

 • Czy otrzymam fakturę VAT za zamówione usługi?

  Tak. Po opłaceniu zamówienia faktura VAT zostanie automatycznie wysłana na Twój adres e-mail (adres, który wykorzystujesz do logowania w portalu BIK).

Więcej o usługach BIK dla firm znjadziesz w sekcji Firmy.

Bezpieczeństwo i wymagania techniczne

 • Bezpieczne hasło do portalu BIK

  Tylko Ty powinieneś znać swoje hasło. Nie zdradzaj go nikomu, ani nie zapisuj nigdzie swojego hasła.

  Zdefiniuj hasło trudne do odgadnięcia dla innych. Unikaj haseł zawierających imiona Twoich bliskich, ich daty urodzin itp. Nie twórz haseł oczywistych i banalnych. Portal BIK nie pozwala, aby hasło nie było zbyt proste, ale wiele zależy od Ciebie.

  Nie używaj ciągle tego samego hasła. Powinieneś odpowiednio często je zmieniać. Twoje nowe hasło musi różnić się od poprzedniego. Najlepiej, by było zupełnie inne.

  Nie korzystaj z funkcji zapamiętywania haseł oferowanych przez przeglądarki i inne programy.

  Nie używaj w portalu BIK hasła, jakie stosujesz w innym serwisie. Jedno hasło do wielu serwisów to tylko pozorne ułatwienie życia, a tak naprawdę potencjalne źródło wielu kłopotów.

 • Szyfrowanie danych i bezpieczne połączenie

  Gdy jesteś zalogowany do Panelu Użytkownika, połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką i portalem BIK jest szyfrowane. Gdy klikniesz w zielony pasek z symbolem kłódki w pasku adresu przeglądarki, powinieneś zobaczyć informacje potwierdzające, że logujesz się w portalu BIK.

 • Czy pracownik BIK może poprosić o moje hasło?

  Pracownik Centrum Obsługi Klienta BIK ani żaden inny pracownik BIK nie będzie od Ciebie nigdy żądał podania hasła dostępu do Panelu Użytkownika.

  Uważaj zwłaszcza na emaile, zachęcające do logowania się i podawania hasła – BIK nigdy nie wysyła takich wiadomości. Jeżeli zadzwoni do Ciebie osoba podająca się za pracownika Centrum Obsługi Klienta BIK, a rozmowa nie będzie budziła Twojego zaufania, po prostu przerwij ją i zadzwoń do BIK na numer 22 348 44 44.

  Nie wahaj się też zawiadomić policji, jeżeli uważasz, że padłeś ofiarą przestępstwa internetowego.

 • Bezpieczne korzystanie z portalu BIK

  Gdy wychodzisz z panelu użytkownika, wyloguj się z użyciem przeznaczonej do tego opcji. Nie zostawiaj otwartej przeglądarki lub nie zamykaj jej, będąc zalogowanym do panelu użytkownika.

  Dbaj aktualność swoich danych osobowych w panelu użytkownika (w tym również serii i numeru dowodu osobistego). Aktualność Twoich danych osobowych to jeden z kluczowych elementów bezpiecznego korzystania z portalu BIK.

  Korzystaj z portalu BIK wyłącznie z zaufanych komputerów. Jeżeli jest to Twój własny komputer, instaluj na bieżąco aktualizacje i używaj programu antywirusowego. Zdecydowanie unikaj logowania do portalu BIK z nieznanych komputerów, np. w kafejkach internetowych.

O bezpieczeństwie danych w BIK możesz dowiedzieć się także na stronie Bezpieczeństwo danych.