Pomoc

Pomoc i najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z działaniem BIK i usługami BIK dla klientów indywidualnych.

Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania Twojego problemu - skontaktuj się z nami

Moje dane w BIK

Nie da się wyczyścić historii kredytowej na żądanie. Oferty „czyszczenia BIK" są haczykiem dla osób przeżywających poważne kłopoty finansowe, dlatego należy podchodzić do nich ostrożnie.

W większości przypadków takie usunięcie sprowadza się do cofnięcia zgody na przetwarzanie pozytywnych danych kredytowych. Czyli tych, które odzwierciedlają rzetelnie spłacane kredyty. Tymczasem dane negatywne, zgodnie z przepisami prawa, są nieusuwalne.

W efekcie firmy oferujące czyszczenie BIK usuwają z naszej historii kredytowej informacje, które powinny być atutem w relacjach z instytucjami finansowymi.

Zmiany lub usunięcia informacji można dokonać wyłącznie w sytuacji, gdy są one nieaktualne lub błędne. Musi się to odbyć na wniosek instytucji, która te dane przekazała. BIK nie może samodzielnie modyfikować ani usuwać przechowywanych danych. Jest jedynie ich administratorem.

Jeśli zauważysz jakąkolwiek nieścisłość w informacjach na swój temat, zwróć się do instytucji, która przekazała te dane do BIK.

Informacje z BIK na temat Twojej historii kredytowej są informacjami pomocniczymi dla instytucji finansowych. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od polityki kredytowej instytucji, w której złożyłeś wniosek.

Pamiętaj, że im krócej zalegasz ze spłatą, tym lepiej. Dlatego staraj się regulować ewentualne zaległości tak szybko, jak to jest możliwe. Podobnie – im mniejsza jest kwota Twoich zaległości, tym mniej szkodzisz swojej historii kredytowej.

Jeśli opóźnienie w spłacie Twoich kredytów przekroczyło 60 dni (i minęło 30 dni od momentu poinformowania Cię przez instytucję finansową o zamiarze przetwarzania danych bez Twojej zgody), wówczas BIK może przetwarzać te dane przez 5 lat od momentu zamknięcia rachunku (spłaty zobowiązania).

Przekazywanie danych do BIK następuje w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, jego wygaśnięcia, stwierdzenia nieistnienia zobowiązania, korekty wysokości, aktualizacji innych informacji, czy powstaniu nowego zobowiązania.

BIK dokonuje aktualizacji przekazanych danych w ciągu maksymalnie 7 dni.

Nie, nie jest to możliwe. Dane zgromadzone w BIK chronione są tajemnicą bankową.Dostęp do nich mają instytucje współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności, instytucje upoważnione, typu prokuratura, sądy oraz inne instytucje spoza sektora bankowego, jeśli wyrazisz zgodę na sprawdzenie Twojej historii kredytowej.

Ty możesz sprawdzić tylko dane na swój temat, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Żeby pobrać dane innej osoby, musisz okazać notarialne upoważnienie.

Wniosek o udostępnienie informacji powinien zawierać niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której historię kredytową w BIK chcemy sprawdzić (imię/imiona, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu).

Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem osoby, której wniosek dotyczy. Z treści pełnomocnictwa musi jasno wynikać upoważnienie do pozyskania informacji z Biura Informacji Kredytowej S.A. Wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres Centrum Obsługi Klienta BIK.

Warto pamiętać, że ocena punktowa BIK naliczana jest w momencie złożenia zapytania przez instytucję finansową lub konsumenta. Dlatego jeśli między pobraniem raportu przez instytucję finansową i przez konsumenta wystąpiły istotne zmiany w historii kredytowej, prezentowana na nich ocena punktowa może być różna. Nie są to jednak częste przypadki.

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub wątpliwości odnośnie do informacji na swój temat zgromadzonych w BIK, skontaktuj się z instytucją finansową, która przekazała te dane do BIK. Nazwę instytucji możesz znaleźć m.in. w Raporcie BIK.

BIK jest jedynie administratorem danych – dlatego nie może poprawiać niepoprawnych czy nieaktualnych informacji.

Dane dotyczące historii kredytowej osoby zmarłej są objęte tajemnicą bankową. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe, informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udzielone sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym.

BIK może również udzielić informacji bezpośrednio spadkobiercy, jeśli ten przedstawi następujące dokumenty:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • postanowienie sądu stwierdzające nabycie przez niego spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza*
 • pisemny podpisany wniosek o udzielenie informacji zawierający dane identyfikacyjne zmarłego (imię/imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

* należy przedstawić oryginał dokumentu lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem

Wyżej wymienione dokumenty należy wysłać drogą korespondencyjną. Adres znajduje się z zakładce Kontakt

Dane dotyczące historii kredytowej osoby zmarłej są objęte tajemnicą bankową. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udzielone sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym.
BIK może również udzielić informacji bezpośrednio spadkobiercy, jeśli ten przedstawi następujące dokumenty:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • postanowienie sądu stwierdzające nabycie przez niego spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza*
 • pisemny podpisany wniosek o udzielenie informacji zawierający dane identyfikacyjne zmarłego (imię/imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

* należy przedstawić oryginał dokumentu lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem

Wyżej wymienione dokumenty należy wysłać na adres: Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o konkretnym kredycie, musisz zgłosić się do banku, w którym spłacałeś ten kredyt. Tylko na wniosek banku BIK może zaprzestać przetwarzania danych o tym zobowiązaniu.

Uwaga: Nie można wycofać zgody na przetwarzanie danych o zobowiązaniu, które nie było spłacane terminowo (a opóźnienie przekroczyło 60 dni). Takie dane będą przetwarzane w BIK przez 5 lat.

Więcej o zasadach działania BIK znajdziesz też w Poradniku BIK.

Zakładanie konta w portalu BIK

Aby założyć konto w BIK, należy potwierdzić swoją tożsamość. Jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa – musimy mieć pewność, że dane kredytowe udostępniamy właściwiej osobie. Swoją tożsamość najszybciej można potwierdzić przy użyciu aplikacji mObywatel.
Inny sposób to wybór metody Przelew online  i wykonanie przelewu na kwotę 1 zł ze swojego konta bankowego. Do założenia konta potrzebny jest aktualny dokument tożsamości. Więcej informacji

Założenie konta w BIK najczęściej zajmuje kilka minut. Niezbędnym krokiem jest potwierdzenie swojej tożsamości. Najszybciej można to zrobić za pomocą aplikacji mObywatel. Inny sposób to wykonanie przelewu ze swojego konta bankowego. Więcej informacji

Aplikacja mObywatel pozwala na szybkie potwierdzenie swojej tożsamości – a to niezbędny krok do założenia konta w BIK. Niemniej osoby, które nie mają tej aplikacji, mogą potwierdzić swoją tożsamość przelewem na kwotę 1 zł wykonanym ze swojego konta bankowego. Do założenia konta  potrzebny jest aktualny dokument tożsamości. Więcej informacji

Z aplikacji mObywatel zostaną przekazane dane tj: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, termin ważności  oraz organ wydający, obywatelstwo, kraj urodzenia.

Przelew należy wykonać ze swojego konta bankowego. W danych nadawcy przelewu muszą pojawić się Twoje imię i nazwisko - musimy mieć pewność, że to Ty potwierdzasz swoją tożsamość. W przypadku konta wspólnego w polu nadawcy przelewu mogą być tylko Twoje dane. Więcej informacji

W procesie rejestracji sprawdzamy m.in. aktualność i poprawność Twoich danych osobowych. W przypadku potwierdzania tożsamości przelewem, gdzie najpierw trzeba ręcznie wpisać swoje dane, mogą zdarzyć się literówki np. w imieniu i nazwisku czy błąd wpisany w numerze PESEL. Zdarza się też, że przelew potwierdzający dane nie jest wykonany z własnego konta. Jeśli wystąpił jakiś problem podczas rejestracji Twojego konta, skontaktuj się z nami.

Więcej informacji o zakładaniu konta w portalu BIK: Zakładanie konta w portalu BIK krok po kroku

Alerty BIK i wyłudzenia

Alert BIK to powiadomienie wysyłane przez SMS lub e-mail 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Informuje m. in. o próbie pozyskania przez bank, SKOK lub firmę pożyczkową informacji z bazy BIK lub BIG InfoMonitor.

Wszystkie banki, SKOK-i oraz instytucje pozabankowe, które podpisały umowę o współpracy z BIK, w większości przypadków przed przyznaniem kredytu lub pożyczki sprawdzają Cię w bazie BIK oraz w bazie BIG InfoMonitor. Alert BIK poinformuje Cię za każdym razem, gdy nastąpi takie sprawdzenie.

Więcej informacji o Alertach BIK znajdziesz na stronie Alerty BIK.

Aby aktywować Alerty BIK, należy najpierw założyć konto w portalu BIK. Zobacz, jak to zrobić.

Alerty BIK możesz zamówić jako pojedynczą usługę lub w pakiecie z usługami dodatkowymi.

Po wygaśnięciu usługi nie będzie ona automatycznie przedłużona. Nie pobierzemy od Ciebie żadnych dodatkowych opłat.

Więcej informacji o Alertach BIK znajdziesz na stronie Alerty BIK.

Jeśli otrzymałeś taki alert, oznacza to, że instytucja finansowa zapytała właśnie o Twoje dane. Złożenie zapytania do BIK jest standardową procedurą kredytową.

Jeżeli jesteś klientem tej instytucji lub miałeś z nią kontakt, to możliwe, że jest przygotowywana dla Ciebie oferta.

Jeżeli właśnie ubiegasz się o kredyt lub zgodziłeś się poręczyć komuś kredyt, nie ma powodu do niepokoju. Nie musisz podejmować żadnych kroków. Alert jest dodatkowym potwierdzeniem, że Twój wniosek jest rozpatrywany.

Jeśli natomiast nie jesteś klientem tej instytucji, w ostatnim czasie nie składałeś wniosku o kredyt, nie kupowałeś niczego na raty ani nie poręczałeś nikomu kredytu, istnieje ryzyko, że ktoś próbuje wyłudzić kredyt na Twoje dane. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeżeli ostatnio lub w przeszłości zgubiłeś swój dowód osobisty lub został on skradziony.

Jak najszybciej skontaktuj się z BIK, dzwoniąc pod numer 22 348 4444. Pomożemy Ci ustalić, czy faktycznie masz się czego obawiać.

Aby sprawdzić szczegóły alertu, zaloguj się do panelu użytkownika.

Więcej o Alertach BIK i ochronie przed wyłudzeniami znajdziesz też na stronie Alerty BIK.

Zastrzeganie dokumentów

Aby skorzystać z usługi zastrzegania dokumentu, należy najpierw założyć konto w portalu BIK.

Jeśli masz już konto w portalu BIK, zastrzeganie dokumentu jest bardzo proste:

 1. Zaloguj się do nowekonto.bik.pl
 2. Przejdź do zakładki Zastrzeżenia > Zastrzeganie dokumentów
 3. Kliknij przycisk Zastrzeż dokument

Pamiętaj, aby aktywować usługę Alerty BIK – jeśli straciłeś dokument tożsamości, zyskasz dodatkowe zabezpieczenie przed wyłudzeniem kredytu.

Od strony technicznej jest to możliwe. Pamiętaj jednak, że nie masz pewności, czy odzyskane dokumenty nie zostały skopiowane lub wykorzystane do celów przestępczych.

Dlatego Związek Banków Polskich zdecydowanie odradza takie działanie.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zawsze pozostawienie zastrzeżenia w systemie DZ i wyrobienie nowego dokumentu.

Jeśli mimo wszystko chcesz anulować zastrzeżenie dokumentu w portalu BIK, wyślij zgłoszenie używając formularza kontaktu w panelu użytkownika (wymaga zalogowania się).

Obecnie poprzez portal BIK można zastrzec dowód osobisty, polski paszport, kartę stałego pobytu.

Ważne: zastrzec można wyłącznie ten dokument, który został wykorzystany do potwierdzenia tożsamości w portalu BIK. Szczegóły dokumentu możesz sprawdzić w zakładce Moje konto w panelu użytkownika.

 1. Jeśli dokument został skradziony - zgłoś to na policji
 2. Upewnij się, że masz aktywną usługę Alerty BIK
 3. Udaj się do najbliższego organu gminy, aby wyrobić nowy dowód
 4. Zarejestruj nowy dokument w BIK - zrobisz to po zalogowaniu do konta w BIK. Lub napisz do nas poprzez formularz kontaktu po zalogowaniu do konta w BIK.

Więcej o usłudze zastrzegania dokumentów i ochronie przed wyłudzeniami znajdziesz też na stronie Zastrzeganie dokumentów.

Korzystanie z portalu BIK

Aby korzystać z usług BIK, pobierać i zapisywać raporty, edytować dane i konfigurować ustawienia, należy zalogować się do swojego konta w portalu BIK. Sprawdź, jak się zalogować

Płatności internetowe za usługi w portalu BIK realizowane są za pośrednictwem systemu Autopay. Poniżej znajduje się zestawienie dostępnych metod płatności.

Przelewy natychmiastowe

Portmonetki elektroniczne, karty płatnicze, zwykły przelew

Raport BIK wygeneruje się od razu po wykonaniu płatności. Znajdziesz go po zalogowaniu w sekcji Raporty o mnie - Raport BIK, pod nagłówkiem Wygenerowane raporty.

Wygenrowany Raport BIK możesz rozwijać i zwijać w wersji interaktywnej. Możesz także pobrać wersję w formacie PDF.

Możesz skorzystać z opcji odzyskiwania hasła. Potrzebny będzie adres e-mail użyty podczas rejestracji.

Odzyskaj hasło

Jeśli płatność się nie uda (np. Twój bank odrzuci przelew), zamówienie zostanie anulowane. W takim przypadku zacznij zamawianie od nowa.

Jeśli nie dokończysz płatności (np. nie zalogujesz się do banku, zamkniesz okno) Twoje zamówienie pozostanie aktywne i będzie oczekiwać na płatność. Informacje o zamówieniu zobaczysz po zalogowaniu do Panelu Użytkownika. W tym samym miejscu widoczny będzie przycisk umożliwiający dokończenie płatności.

Aby zaktualizować swoje dane w portalu BIK, zaloguj się do swojego konta i przejdź do sekcji Moje konto.

Samodzielnie możesz zmienić:

 • Adres zamieszkania
 • Adres korespondencyjny
 • Dane dokumentu tożsamości
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

 

Aby zaktualizować:

 • Nazwisko (jeśli uległo zmianie np. po ślubie)

wyślij informacje o zmianach poprzez formularz kontaktu, w sekcji Kontakt.

 

Nowe dane muszą spełniać te same wymagania, co dane podane podczas rejestracji, w szczególności:

 • Dokument tożsamości nie może być zastrzeżony
 • Adres e-mail musi być aktywny
 • Numer telefonu musi być obsługiwany przez operatora telekomunikacyjnego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (prefiks +48)
 • Adres zamieszkania i adres do doręczeń muszą znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Aktualizacja danych, podanych w trakcie rejestracji, jest niezbędna po każdej ich zmianie. Dzięki temu usługi BIK będą świadczone bez przeszkód.

Adres e-mail jest jednocześnie Twoim loginem. Aby zaktualizować adres e-mail w portalu BIK, zaloguj się do swojego konta i przejdź do sekcji Moje konto.

Jeśli nie możesz zalogować się do konta, a chcesz zaktualizować adres e-mail, zadzwoń do nas na 22 348 44 44 z numeru telefonu, który jest przypisany do Twojego konta w portalu BIK.

Jeśli zadzwonisz do nas z innego numeru telefonu, nie będziemy mogli przyjąć dyspozycji zmiany adresu e-mail.

Aby zaktualizować numer telefonu w portalu BIK, zaloguj się do swojego konta i przejdź do sekcji Moje konto.

Jeśli nie możesz zalogować się do konta, a chcesz zaktualizować numer telefonu, napisz do nas na adres kontakt@bik.pl z adresu e-mail, który jest przypisany do Twojego konta w portalu BIK.

Jeśli napiszesz do nas z innego adresu e-mail, nie będziemy mogli przyjąć dyspozycji zmiany numeru.

Jeśli 3 razy z rzędu wpiszesz błędne dane logowania, Twoje konto zostanie na 15 minut zablokowane. Wszystko to po to, aby nikt niepowołany nie mógł zalogować się na Twoje konto w portalu BIK.

Konto odblokuje się automatycznie. W czasie, gdy konto jest zablokowane, nie jest możliwe zalogowanie się, korzystanie z usług, zmiana danych ani hasła.

Jeśli usuniesz konto w portalu BIK, stracisz możliwość sprawdzania swojej historii kredytowej i danych w BIK. Stracisz także możliwość ochrony przed wyłudzeniami.

Jeśli mimo to chcesz usunąć konto w portalu BIK, możesz to zrobić:

 • poprzez formularz kontaktu z poziomu panelu użytkownika
 • wysyłając do nas mail z adresu przypisanego do Twojego konta w portalu BIK
 • wysyłając do nas mail uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • listownie, z podpisem poświadczonym notarialnie
 • telefoniczne, jeśli zadzwonisz do nas z numeru telefonu przypisanego do Twojego konta w portalu BIK

Jeśli powyższe odpowiedzi nie rozwiązują Twojego problemu - skontaktuj się z nami

Sprawdzanie swojej firmy w BIK

Możesz dorejestrować firmę, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś reprezentantem spółki.

Musisz być prawnym reprezentantem firmy, którą dodajesz. Jeśli nie jesteś jedynym reprezentantem firmy, poprosimy Cię o załączenie stosownego oświadczenia.

Oświadczenie do pobrania:
Ustanowienie Głównego Użytkownika konta BIK

Jako osoba fizyczna możesz prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą. W związku z tym możesz dorejestrować tylko jedną działalność gospodarczą w portalu BIK.

Możesz natomiast dorejestrować dowolną liczbę spółek, których jesteś prawnym reprezentanetem.

Tak. Po opłaceniu zamówienia faktura VAT zostanie automatycznie wysłana na Twój adres e-mail (adres, który wykorzystujesz do logowania w portalu BIK).

Więcej o usługach BIK dla firm znajdziesz w sekcji Firmy.

Bezpieczeństwo i wymagania techniczne

Obsługiwane przeglądarki na urządzeniach stacjonarnych:

 • Google Chrome - wersja 47 i nowsze
 • Microsoft Edge - wersja 14 i nowsze
 • Mozilla Firefox - wersja 43 i nowsze
 • Opera - wersja 34 i nowsze
 • Safari - wersja 9 i nowsze

Obsługiwane przeglądarki na urządzeniach mobilnych:

 • Android webview - wersja 47 i nowsze
 • Google Chrome for Android - wersja 47 i nowsze
 • Mozilla Firefox for Android - wersja 43 i nowsze
 • Opera for Android - wersja 34 i nowsze
 • Safari on iOS - wersja 9 i nowsze
 • Samsung Internet - wersja 5.0 i nowsze

Wymagana jest włączona obsługa java script.

Gdy jesteś zalogowany do Panelu Użytkownika, połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką i portalem BIK jest szyfrowane. Gdy klikniesz w zielony pasek z symbolem kłódki w pasku adresu przeglądarki, powinieneś zobaczyć informacje potwierdzające, że logujesz się w portalu BIK.

Wymagana wersja protokołu TLS: 1.2 lub 1.3.

Tylko Ty powinieneś znać swoje hasło. Nie zdradzaj go nikomu, ani nie zapisuj nigdzie swojego hasła.

Zdefiniuj hasło trudne do odgadnięcia dla innych. Unikaj haseł zawierających imiona Twoich bliskich, ich daty urodzin itp. Nie twórz haseł oczywistych i banalnych. Portal BIK nie pozwala, aby hasło nie było zbyt proste, ale wiele zależy od Ciebie.

Nie używaj ciągle tego samego hasła. Powinieneś odpowiednio często je zmieniać. Twoje nowe hasło musi różnić się od poprzedniego. Najlepiej, by było zupełnie inne.

Nie korzystaj z funkcji zapamiętywania haseł oferowanych przez przeglądarki i inne programy.

Nie używaj w portalu BIK hasła, jakie stosujesz w innym serwisie. Jedno hasło do wielu serwisów to tylko pozorne ułatwienie życia, a tak naprawdę potencjalne źródło wielu kłopotów.

Pracownik Centrum Obsługi Klienta BIK ani żaden inny pracownik BIK nie będzie od Ciebie nigdy żądał podania hasła dostępu do Panelu Użytkownika.

Uważaj zwłaszcza na emaile, zachęcające do logowania się i podawania hasła – BIK nigdy nie wysyła takich wiadomości. Jeżeli zadzwoni do Ciebie osoba podająca się za pracownika Centrum Obsługi Klienta BIK, a rozmowa nie będzie budziła Twojego zaufania, po prostu przerwij ją i zadzwoń do BIK na numer 22 348 44 44.

Nie wahaj się też zawiadomić policji, jeżeli uważasz, że padłeś ofiarą przestępstwa internetowego.

Gdy wychodzisz z panelu użytkownika, wyloguj się z użyciem przeznaczonej do tego opcji. Nie zostawiaj otwartej przeglądarki lub nie zamykaj jej, będąc zalogowanym do panelu użytkownika.

Dbaj aktualność swoich danych osobowych w panelu użytkownika (w tym również serii i numeru dowodu osobistego). Aktualność Twoich danych osobowych to jeden z kluczowych elementów bezpiecznego korzystania z portalu BIK.

Korzystaj z portalu BIK wyłącznie z zaufanych komputerów. Jeżeli jest to Twój własny komputer, instaluj na bieżąco aktualizacje i używaj programu antywirusowego. Zdecydowanie unikaj logowania do portalu BIK z nieznanych komputerów, np. w kafejkach internetowych.

O bezpieczeństwie danych w BIK możesz dowiedzieć się także na stronie Bezpieczeństwo danych.