O BIK

Historia Biura Informacji Kredytowej S.A. Historia Biura Informacji Kredytowej S.A.

 

Łączna liczba sprzedanych raportów*   Najważniejsze wydarzenia
318 mln  
2014
 • nawiązanie współpracy z Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym - udostępnienie oferty BIK w 800 placówkach w całej Polsce
270 mln  
2013
227 mln  
2012
 • rozpoczęcie współpracy z sektorem pozabankowym
184 mln  
2011
 • nawiązanie współpracy z niemieckim biurem kredytowym SCHUFA Holding AG w zakresie transgranicznej wymiany danych kredytowych
139 mln  
2010
 • innowacja na skalę światową, czyli dostęp do historii kredytowej z BIK drogą on-line poprzez bankowość internetową
98 mln  
2009
 • „Gazela Biznesu" dla Biura Informacji Kredytowej - Nagroda „Pulsu Biznesu" przyznawana liderom rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm
 
70 mln  
2008
 • uruchomienie Systemu Informacji BIK – Przedsiębiorca – bazy danych o zobowiązaniach kredytowych przedsiębiorców
 
 • umożliwienie konsumentom sprawdzania swojej oceny punktowej
35 mln  
2006
 • umożliwienie konsumentom pobierania raportów ze swoją historią kredytową bezpośrednio z BIK
14 mln  
2004
 • udostępnienie bankom i SKOK-om możliwości pobierania oceny punktowej klienta
0,4 mln  
2001
 • przesłanie do banku pierwszego raportu z historią kredytową klienta w BIK
   
2000
 • uruchomienie Systemu Informacji BIK – Klient Indywidualny – bazy danych o zobowiązaniach kredytowych klientów indywidualnych
 
 • BIK zostaje członkiem ACCIS (The Association of Consumer Credit Information Suppliers) - międzynarodowego stowarzyszenia biur kredytowych
   
1997
 • (29 października) - utworzenie Biura Informacji Kredytowej S.A.

 


*Raporty udostępnione bankom i SKOK-om od 2001 r., stan na 31.12.2013 r.