Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 

Firmy pożyczkowe

Naszym celem  jest maksymalne ograniczanie ryzyka transakcyjnego firm pożyczkowych poprzez budowanie nowych i innowacyjnych produktów dostosowanych do ich potrzeb.

Firmy pożyczkowe

Grupa BIK oferuje wsparcie w wielu obszarach, kluczowych dla firm pożyczkowych

Raport pożyczkowy uproszczony

Nowy raport BIK odpowiadający na potrzeby i oczekiwania firm pożyczkowych i e-commerce wynikające z wymogów ustawowych.

Weryfikacja antyfraudowa

Pozyskaj informacje odnośnie wiarygodności przedkładanych przez klienta danych, weryfikuj dane z wniosku o finansowanie.

Identyfikacja klienta

Sprawdź, czy przedkładane przez klienta dane, są zgodne z innymi danymi z wniosków oraz zobowiązań przetwarzanych w BIK.

Business Intelligence

Zleć szczegółowe analizy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Monitoring aktywności klienta

Monitoruj sytuację i aktywności kredytowej klienta w sektorze bankowym i niebankowym.

Ocena zdolności kredytowej

Pozyskaj informacje o kliencie:

 • Posiadanych przez niego zobowiązań
 • Historii obsługi obecnych i historycznych zobowiązań
 • Dane z sektora bankowego i niebankowego
   

Wymiana danych

Testuj systemy i aktualizuj dane w BIK.

Windykacja

Skorzystaj z naszego wsparcia w procesach odzyskiwania należności od klientów indywidualnych.

Analizy rynkowe

Analizy trendów rynkowych prezentują wybrane najważniejsze cechy rynku kredytowo-pożyczkowego w Polsce.

Eksperci z Departamentu Business Intelligence BIK komentują i wyjaśniają zjawiska obejmujące kredyty dla gospodarstw domowych w trzech ujęciach:

 • Akcji kredytowej (sprzedaży)
 • Poziomu zadłużenia (portfel kredytowy)
 • Wymiaru klienta (geograficznym)

Ustawa

Dajemy wsparcie w ramach zmian legislacyjnych przewidzianych ustawą o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Zapraszamy do kontaktu w kwestii:

 • omówienia zmian wprowadzanych w ramach ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie w kontekście współpracy instytucji pożyczkowych z BIK,
 • roli BIK w procesie oceny zdolności kredytowej,
 • zasad przekazywania do BIK informacji o udzielonym kredycie konsumenckim oraz informacji o zaległościach w spłacie,

Wydarzenia

 • Poznaj nasz zespół

Poznaj nasz zespół

Łukasz Kamiński

Lider Strumienia Wartości Pożyczkowego
Więcej

Marzena Cybulska-Jagła

Business Development Menedżer
Więcej

Marcin Dębski

Dyrektor IT Rynku Pożyczkowego
Więcej

Marta Sadura

Product Manager
Więcej

Marta Grodzka

Lider Zespołu Relacji Biznesowych
Więcej

Krzysztof Jezierski

Product Owner
Więcej

Agnieszka Stalęga

Junior Scrum Master
Więcej

Marta Banaszek

Relationship Manager/Opiekun Klienta
Więcej

Olga Krawczyk-Sadowska

Starszy Menedżer ds. Klientów
Więcej

Rafał Traczyk

Relationship Manager/Opiekun Klienta
Więcej

Zbigniew Ćwikliński

Product Manager
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sektora pożyczkowego.

 • Na podstawie jakiej zgody instytucje pożyczkowe raportują dane do BIK?

  Informację o udzielonym kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa przekazuje do Biura Informacji Kredytowej (dalej jako „BIK”) na podstawie przepisu prawa, tj. art. 9a ust. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim.
  Na podstawie art. 9a ust. 8 ustawy o kredycie konsumenckim na instytucje pożyczkowe został nałożony obowiązek niezwłocznego przekazania informacji o udzieleniu kredytu konsumenckiego na rzecz konsumenta instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, natomiast informację o zaległościach w spłacie kredytu instytucje pożyczkowe mają obowiązek przekazać instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub biuru informacji gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
  Przekazanie tych danych na podstawie w/w przepisów prawa nie wymaga zgody z Pani/Pana strony. Instytucja pożyczkowa jest zobowiązana przekazywać do BIK informacje o udzielonym kredycie konsumenckim oraz aktualizować status spłaty tego kredytu.

 • Czy mogę usunąć zgodę na raportowanie do BIK?

  Informacja o udzielonym kredycie konsumenckim jest przekazywana do Biura Informacji Kredytowej (dalej jako „BIK”) na podstawie przepisu prawa, tj. art. 9a ust. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim.
  Na podstawie art. 9a ust. 8 ustawy o kredycie konsumenckim na instytucje pożyczkowe został nałożony obowiązek niezwłocznego przekazania informacji o udzieleniu kredytu konsumenckiego na rzecz konsumenta instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, natomiast informację o zaległościach w spłacie kredytu instytucje pożyczkowe mają obowiązek przekazać instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub biuru informacji gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
  Przekazanie tych danych na podstawie w/w przepisów prawa nie wymaga zgody z Pani/Pana strony, lecz jest obowiązkiem prawnym instytucji pożyczkowej. Instytucja pożyczkowa jest zobowiązana przekazywać do BIK informacje o udzielonym kredycie konsumenckim oraz aktualizować status spłaty tego kredytu.

 • Proszę o wyczyszczenie wpisów do BIK.

  Informację o udzielonym kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa przekazuje do Biura Informacji Kredytowej (dalej jako „BIK”) na podstawie przepisu prawa, tj. art. 9a ust. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim. Dlatego przekazanie tych danych nie wymaga zgody z Pani/Pana strony. Instytucja pożyczkowa jest zobowiązana przekazywać do BIK informacje o udzielonym kredycie konsumenckim oraz aktualizować status spłaty tego kredytu.
  Zamknięte zobowiązania pochodzące z instytucji pożyczkowej przetwarzane są w BIK w celu rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od wygaśnięcia zobowiązania. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami. Dlatego BIK jest uprawniony do przetwarzania tych danych bez Pani/Pana zgody przez okres wskazany powyżej.
  W tym przypadku informacje o zobowiązaniach zamkniętych przetwarzane są wyłącznie w ww. celu i nie są prezentowane na raportach BIK udostępnianych bankom i innym podmiotom rynku finansowego współpracujących z BIK, jak również nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Dane są widoczne wyłącznie na raportach pobieranych bezpośrednio przez Klienta.

 • Wycofałam zgodę na BIK, czy umowy kredytu zawarte od 18.05 a spłacone nie będą już raportowane?

  Informację o udzielonym kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa przekazuje do Biura Informacji Kredytowej (dalej „BIK”) na podstawie przepisu prawa, tj. art. 9a ust. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim. Dlatego przekazanie tych danych nie wymaga zgody z Pani/Pana strony. Obowiązek ten dotyczy wszystkich umów o kredyt konsumencki zawartych z Firmą od 18.05.2023 r.
  Zamknięte zobowiązania pochodzące z instytucji pożyczkowej przetwarzane są w BIK w celu rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od wygaśnięcia zobowiązania. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami. Dlatego BIK jest uprawniony do przetwarzania tych danych bez Pani/Pana zgody przez okres wskazany powyżej.
  W tym przypadku informacje o zobowiązaniach zamkniętych przetwarzane są wyłącznie w ww. celu i nie są prezentowane na raportach BIK udostępnianych bankom i innym podmiotom rynku finansowego współpracujących z BIK, jak również nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Dane są widoczne wyłącznie na raportach pobieranych bezpośrednio przez Klienta.

 • Kiedy wpis do BIK zostanie usunięty?

  Zamknięte zobowiązania pochodzące z instytucji pożyczkowej przetwarzane są w BIK w celu rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od wygaśnięcia zobowiązania. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami. Dlatego BIK jest uprawniony do przetwarzania tych danych bez Pani/Pana zgody przez okres wskazany powyżej.
  W tym przypadku informacje o zobowiązaniach zamkniętych przetwarzane są wyłącznie w ww. celu i nie są prezentowane na raportach BIK udostępnianych bankom i innym podmiotom rynku finansowego współpracujących z BIK, jak również nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Dane są widoczne wyłącznie na raportach pobieranych bezpośrednio przez Klienta.

Szukasz rozwiązania dla swojej firmy?

Masz pomysł na nową usługę?

Zamów kontakt z naszym Ekspertem ds. firm pożyczkowych w Zespole Relacji Biznesowych.

Błędy walidacji formularza

Nazwa Twojej Firmy:
Imię i nazwisko:
Województwo (siedziba firmy):
NIP:
Telefon:
E-mail:
Wpisz treść wiadomości:
Wyślij >>