O BIK

Program Certyfikacji Integratorów IT dla systemów Grupy BIK Program Certyfikacji Integratorów IT dla systemów Grupy BIK

Spełniając oczekiwania Klientów, Grupa BIK udostępnia swoje produkty i usługi poprzez scentralizowane rozwiązania w formie sieciowych usług IT. Rozwiązania te dostępne są za pomocą przeglądarek internetowych oraz w sposób zautomatyzowany, który wymaga wykonania odpowiedniej integracji pomiędzy systemami Klienta a systemami Grupy BIK.

 

W celu wystandaryzowania integracji systemów, Grupa BIK wdrożyła Program Certyfikacji Integratorów IT dla systemów Grupy BIK. Program ten ma na celu ułatwić wybór dostawcy usług integracyjnych.

 

Od 2016r. w ramach nowej strategii IT, integracja systemowa będzie realizowana przede wszystkim z udziałem firm posiadających odpowiedni Certyfikat. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie najwyższej jakości oraz terminowości działań integracyjnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i barier w dostępie do produktów i usług Grupy BIK.

 

Lista certyfikowanych firm:

 

Altkom Software & Consulting Sp. z o.o.
ul.Chłodna 51, 00-897 Warszawa
www.asc.altkom.pl