Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 

Program Certyfikacji Integratorów IT

Program Certyfikacji Integratorów IT dla systemów Grupy BIK

Spełniając oczekiwania Klientów, Grupa BIK udostępnia swoje produkty i usługi poprzez scentralizowane rozwiązania w formie sieciowych usług IT. Rozwiązania te dostępne są za pomocą przeglądarek internetowych oraz w sposób zautomatyzowany, który wymaga wykonania odpowiedniej integracji pomiędzy systemami Klienta a systemami Grupy BIK.

W celu wystandaryzowania integracji systemów, Grupa BIK wdrożyła Program Certyfikacji Integratorów IT dla systemów Grupy BIK. Program ten ma na celu ułatwić wybór dostawcy usług integracyjnych.

Od 2016 r., w celu zapewnienia swoim klientom profesjonalnej integracji rozwiązań informatycznych z BIK, Grupa BIK rekomenduje współpracę w tym obszarze z podmiotami, które posiadają stosowny Certyfikat. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie najwyższej jakości oraz terminowości działań integracyjnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i barier w dostępie do produktów i usług Grupy BIK.

Lista certyfikowanych firm

Chcesz zapytać o integrację z systemami BIK?

Zamów kontakt z doradcą.

Błędy walidacji formularza

Nazwa Twojej Firmy:
Imię i nazwisko:
Województwo (siedziba firmy):
NIP:
Telefon:
E-mail:
Wpisz treść wiadomości:
Wyślij