• Ocena punktowa

Co wpływa na wysokość oceny punktowej?

Informacje wpływające na wysokość oceny punktowej można podzielić na 4 grupy.

Jakość kredytów

Głównie terminowość ich spłacania.

Jeśli wszystko spłacasz w terminie, podnosi to Twoją ocenę punktową. Jeśli masz lub miałeś opóźnienia, ocena będzie niższa. Wszystko zależy od tego, jak często zdarza Ci się przekraczać termin płatności, jak długie są opóźnienia i na jaką kwotę. Im szybciej spłacasz ewentualne zaległości, tym mniej obniżasz swoją ocenę punktową.

Aktywność kredytowa

Liczba Twoich spłaconych i aktualnie spłacanych kredytów.

Im dłuższa historia terminowo spłacanych kredytów, tym lepiej - bo statystycznie oznacza niższe ryzyko kredytowe. Z drugiej strony, dużo kredytów zaciągniętych w krótkim czasie może obniżyć ocenę punktową.

Żeby Twoje spłacone kredyty były brane pod uwagę przy naliczaniu oceny punktowej, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o nich. Bez tej zgody spłacone w terminie kredyty stają się „niewidoczne” w Twojej historii kredytowej. Jeśli wszystko spłacałeś w terminie, warto wyrazić tę zgodę, bo w ten sposób podniesiesz swój scoring.

Wykorzystanie limitów kredytowych

Np. w kontach bankowych.

Jeśli często wykorzystujesz przyznane Ci limity, takie zachowanie oceniane jest jako bardziej ryzykowne. Limity obniżają Twój scoring, dopóki ich nie spłacisz. Umiarkowane wykorzystanie limitów wpływa na scoring pozytywnie.

Ubieganie się o kredyty

Jeśli w krótkim czasie ubiegasz się o kilka kredytów - i dostajesz decyzje odmowne, to takie zachowanie oceniane jest jako bardziej ryzykowne, więc może obniżyć Twoją ocenę punktową.

Raport BIK

Poznasz szczegóły oceny punktowej i historię Twoich kredytów.

Więcej o Raporcie BIK

Przeczytaj również