Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 
  • Ocena punktowa

Czym jest ocena punktowa?

Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie Ci pieniędzy. Pomaga im w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacisz wszystko w terminie.

Do wyliczenia oceny punktowej stosowana jest odpowiednia, starannie opracowana formuła matematyczna. Twoja wiarygodność kredytowa jest określana poprzez porównanie do klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów spłacających swoje kredyty w terminie, tym wyższą ocenę otrzymasz. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez klienta za poszczególne elementy jego profilu (charakterystyki).

Ocena punktowa BIK pomaga instytucjom finansowym ocenić ryzyko kredytowe, ale nie jest to jedyne kryterium brane pod uwagę. Trzeba też pamiętać, że banki mogą korzystać z różnych modeli scoringowych i akceptować różne poziomy ryzyka do różnych produktów.

Jeśli masz historię kredytową w BIK, możesz sprawdzić, jaka jest Twoja ocena punktowa. Może ona przyjąć wartość od 0 do 100. Wystarczy pobrać Raport BIK, który zawiera Twoja ocenę. Dowiesz się z niego, jak interpretować otrzymaną liczbę punktów oraz znajdziesz wyjaśnienia wskazujące, jakie elementy wpłynęły na Twój scoring.

Pamiętaj, im więcej punktów, tym ryzyko jest mniejsze, bo większe jest prawdopodobieństwo, że spłacisz nowy kredyt w terminie.

Raport BIK

Sprawdzisz swoją ocenę punktową.

Więcej o Raporcie BIK

Przeczytaj również