• Ocena punktowa

Czym jest ocena punktowa?

Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie Ci pieniędzy. Pomaga im w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacisz wszystko w terminie.

Do wyliczenia oceny punktowej stosowana jest odpowiednia, starannie opracowana formuła matematyczna. Twoja wiarygodność kredytowa jest określana poprzez porównanie do klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów spłacających swoje kredyty w terminie, tym wyższą ocenę otrzymasz. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez klienta za poszczególne elementy jego profilu (charakterystyki).

Ocena punktowa BIK pomaga instytucjom finansowym ocenić ryzyko kredytowe, ale nie jest to jedyne kryterium brane pod uwagę. Trzeba też pamiętać, że banki mogą korzystać z różnych modeli scoringowych i akceptować różne poziomy ryzyka do różnych produktów.

Jeśli posiadasz historię kredytową w BIK możesz dowiedzieć się na jakim poziomie jest twoja ocena punktowa. Może ona przyjąć wartość od 1 do 100. Jeśli jednak w BIK nie ma informacji o Tobie (bo np. nigdy nie brałeś kredytu), wtedy Twoja ocena punktowa nie zostanie naliczona.

Raport BIK

Sprawdzisz swoją ocenę punktową.

Więcej o Raporcie BIK

Przeczytaj również