• Ocena punktowa

Czym jest ocena punktowa?

Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie Ci pieniędzy. Pomaga im w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacisz wszystko w terminie.

Do wyliczenia oceny punktowej stosowana jest odpowiednia, starannie opracowana formuła matematyczna. Twoja wiarygodność kredytowa jest określana poprzez porównanie do klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów spłacających swoje kredyty w terminie, tym wyższą ocenę otrzymasz. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez klienta za poszczególne elementy jego profilu (charakterystyki).

Ocena punktowa BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów; dodatkowo prezentowana jest w postaci gwiazdek (od 1 do 5 gwiazdek).

Zależność między punktami a liczbą gwiazdek:

Od 192 do 279 punktów - 1 gwiazdka
Od 280 do 367 punktów - 2 gwiazdki
Od 368 do 455 punktów - 3 gwiazdki
Od 456 do 543 punktów - 4 gwiazdki
Od 544 do 631 punktów - 5 gwiazdek

Jeśli w BIK nie ma informacji o Tobie (bo np. nigdy nie brałeś kredytu), wtedy Twoja ocena punktowa nie zostanie naliczona.

Ocena punktowa BIK pomaga instytucjom finansowym ocenić ryzyko kredytowe, ale nie jest to jedyne kryterium brane pod uwagę.

Co obniża ocenę punktową BIK?

 • Opóźnienie w racie spłat kredytu
  • długość opóźnienie w spłacie kredytu,
  • czas jaki minął od ostatniego opóźnienia w spłacie,
  • wystąpienie zaległości w spłacie oraz wysokość tej zaległości.
 • Wykorzystanie limitu kredytowego
  • przekroczenie limitu kredytowego,
  • wysoki poziom wykorzystiania limitu kredytowego.
 • Duża aktywność kredytowa
  • duża liczba nowo otwartych kredytów w ostatnim czasie,
  • duża liczba wniosków kredytowych złożonych w ostatnim okresie,
  • krótki czas od złożenia ostatniego wniosku kredytowego.

Raport BIK

Sprawdzisz swoją ocenę punktową.

Więcej o Raporcie BIK

Przeczytaj również