Jak się chronić przed kradzieżą tożsamości?

Chronić dane, to znaczy postępować tak, aby w niepowołane ręce nie wpadły jakiekolwiek informacje identyfikujące nas. Czyli: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL czy datę urodzin.

Jakich zasad przestrzegać?

 • Przetrzymuj w bezpiecznym miejscu dokumenty, takie jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 • Nie udostępniaj dokumentów osobom trzecim, jeśli nie jest to konieczne. Nie pozostawiaj ich wypożyczając np. sprzęt sportowy, nie kopiuj, jeśli nie jest to uzasadnione.
 • Niszcz stare dokumenty i korespondencję papierową zawierającą dane.
 • Nie podawaj swoich danych w trakcie rozmów telefonicznych z osobami, których nie znasz, nawet jeśli podają się za przedstawicieli banku czy innej instytucji finansowej.

Nie mniej istotne jest to, jak zachowujemy się korzystając z Internetu. W ostatnim czasie do sieci przeniosła się większa część aktywności, które kiedyś załatwialiśmy „face to face”. Stwarza to wiele możliwości kradzieży naszych danych, które po prostu w sieci są.

Konieczne jest więc wpojenie sobie kilku zasad i wyrobienie właściwych nawyków dotyczących zachowań w Internecie. Przede wszystkim należy:

 • wybierać bezpieczne sklepy internetowe
 • dokonywać płatności wykorzystując certyfikowanych pośredników
 • nie otwierać e-maili nieznanego pochodzenia
 • używać różnych haseł dostępu i zmieniać je regularnie
 • nigdy nie podawać loginów i haseł innym osobom
 • nie zezwalać na zapamiętywanie hasła przez przeglądarkę
 • sprawdzać, czy w adresie internetowym banku znajduje się fraza https, jeśli nie, nie powinno się tam pozostawiać żadnych danych
 • starać się nie kopiować numeru rachunku bankowego do przelewu i zawsze go sprawdzać
 • wylogowywać się z bankowości internetowej po zakończeniu transakcji
 • być czujnym w przypadku wyjątkowo atrakcyjnych ofert pracy
 • używać oprogramowania pochodzącego z autoryzowanych źródeł i aktualizować je regularnie
 • używać programów antywirusowych

Przeczytaj również