Kiedy mogę starać się o kredyt w banku po egzekucji komorniczej i spłacie zaległości?

Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie przede wszystkim dlatego, że banki mają różne polityki kredytowe, w ramach których mogą różnie podchodzić do zobowiązań, w których odzyskanie zaangażowany był komornik. Ponadto wiele zależy o tego jakiego rodzaju było to zobowiązanie.

Jeśli było to zobowiązaniu kredytowe, informacja o nim z pewnością będzie widniała w BIK przez 5 lat od momentu spłaty i zamknięcia zobowiązania. Dzieje się tak w przypadku każdego zobowiązania, w spłacie którego przydarzyły się opóźnienie powyżej 60 dni. Informacja taka może być przyczyną odmowy kredytu, chociaż nie musi. Wszystko zależy od polityki banku.

Jeśli informacja o niespłaconym zobowiązaniu trafiła do któregoś z BIG-ów, ale zobowiązanie zostanie spłacone w całości, wierzyciel ma obowiązek usunąć informację z rejestru dłużników, do którego ją przekazał i powinien to zrobić do 14 dni od momentu uregulowania zobowiązania. Jeśli tak się stanie, informacja znika z rejestru.

Prostym sposobem na sprawdzenie do jakich informacji na Twój temat będzie miał dostęp bank, jest pobranie Raportu BIK.

Przeczytaj również