Kto może poprosić o Twój dowód osobisty?

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, nikt nie ma prawa żądać od nas pozostawienia dowodu osobistego w zastaw. Takie działania są po prostu naruszeniem obowiązującego prawa. Co więcej, przewidziana jest za nie kara pozbawienia wolności do jednego miesiąca lub kara grzywny.

W obliczu coraz częstszych kradzieży danych powinniśmy mieć świadomość, kto i w jakich sytuacjach może oczekiwać od nas okazania dowodu. Dzięki temu nie dopuścimy do sytuacji, w której ktoś niepowołany wejdzie w posiadanie jakichkolwiek danych nas identyfikujących (takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL).

Informacje pozyskiwane np. z dowodu osobistego mogą posłużyć złodziejom do wzięcia kredytu, pożyczki, czy też podejmowania innych aktywności, których konsekwencje mogą być dla nas bardzo przykre.

Dowód osobisty powinieneś okazać m.in. na prośbę:

 • funkcjonariusza Policji
 • pracownika inspekcji handlowej w ramach kontroli
 • pracownika kontroli skarbowej w ramach kontroli skarbowej
 • pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas kontroli
 • funkcjonariusza Straży Granicznej
 • funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu
 • funkcjonariusza Służby Więziennej
 • pracownika ochrony osób i mienia
 • sprzedawcy alkoholu
 • strażnika leśnego
 • osoby działające w imieniu zarządcy drogi
 • pracownika hotelu

Pamiętajmy, że dowód możemy okazać, ale nie oddawać, ani tym bardziej pozostawiać jako „zastaw" w zamian za np.: wypożyczenie sprzętu sportowo-turystycznego. O przekazanie dowodu osobistego do wglądu może prosić nas tylko funkcjonariusz Policji i Straż Graniczna.

Przeczytaj również