Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 
 • Zdolność kredytowa
 • Historia kredytowa

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 - od kiedy wnioski i jakie są zasady?

Dla kogo ustawowe zawieszenie kredytu?

 Z ustawowych wakacji kredytowych możesz skorzystać, jeśli posiadasz  kredyt hipoteczny w złotówkach. Wakacje kredytowe nie przysługują kredytom indeksowanym lub denominowanym do waluty innej niż polska. Umowa kredytowa musi być podpisana przed 1 lipca 2022 r., natomiast  termin zakończenia okresu kredytowania musi przypadać co najmniej 6 miesięcy od tej daty.

Możliwość zawieszenia spłaty przysługuje Ci wyłącznie w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli spłacasz kilka kredytów hipotecznych, będziesz mógł zawiesić raty wyłącznie jednego z nich.

Wakacje kredytowe od kiedy i ile rat można odroczyć?

 W ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić 8 rat kredytu hipotecznego: 4 w 2022 i 4 w 2023 roku.

  Zawieszenie spłaty przysługuje w okresie:

 •  od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.
   

W okresie zawieszenia nie będziesz płacił kapitałowej i odsetkowej części raty kredytu mieszkaniowego. Będziesz musiał jednak ponosić koszty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową. Może to być np. ubezpieczenie pomostowe lub ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych 2022?

 Aby skorzystać z wakacji kredytowych, musisz złożyć do banku wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Może on przybierać formę papierową lub elektroniczną. Papierowy wniosek możesz wysłać do banku pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście, elektroniczny — e-mailem lub przez system bankowości internetowej.

  Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać:

 •  Twoje dane: imię i nazwisko;
 • oznaczenie kredytodawcy, czyli dane banku;
 • wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ważne: w ofercie Twojego banku mogą być również dostępne inne wakacje kredytowe niż te ustawowe, udzielane na innych zasadach (np. dające możliwość zawieszenia spłaty tyko raty kapitałowej). Upewnij się, że składasz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, jeśli chcesz skorzystać z wakacji kredytowych opisanych w tym artykule.

Spłata kredytu zostanie zawieszona automatycznie, z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku na okres w nim wskazany. W ciągu 21 dni od momentu doręczenia wniosku kredytodawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania dokumentu na trwałym nośniku, wskazania okresu, na który została zawieszona spłata kredytu oraz wysokości ewentualnych opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

 Jakie są skutki wakacji kredytowych dla Ciebie?

W praktyce wakacje kredytowe oznaczają, że przez kilka wskazanych przez siebie miesięcy nie będziesz musiał spłacać rat wybranego kredytu hipotecznego - zostaną one przeniesione na koniec okresu kredytowania. Okres spłaty Twojego kredytu zostanie wydłużony o raty, których nie spłaciłeś w ramach wakacji.

Banki nie będą raportować do BIK wakacji kredytowych jako opóźnienia. Fakt skorzystania z wakacji kredytowych nie jest brany pod uwagę przy naliczaniu scoringu BIK – nie ma więc wpływu na wysokość oceny punktowej BIK.

To, w jaki sposób informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych będzie interpretowana, zależy od polityki kredytowej instytucji finansującej, w której będziesz ubiegać się o kredyt lub pożyczkę w przyszłości. BIK nie decyduje o przyznaniu kredytu – jest to zawsze samodzielna decyzja podmiotu, w którym składasz wniosek o kredyt/pożyczkę.

Jak możesz sprawdzić wakacje kredytowe w Raporcie BIK?

Banki przekażą do BIK informację o Twoich wakacjach kredytowych – możesz to samodzielnie sprawdzić w Raporcie BIK.

Przy kredycie aktualnie objętym wakacjami kredytowymi znajdziesz adnotację: Ustawowe zawieszenie spłaty – kredyt hipoteczny. Jeśli pobierzesz Raport BIK już po upływie wakacji kredytowych, zobaczysz z kolei informację: Zakończone ustawowe zawieszenie spłaty – kredyt hipoteczny.

Przykładowy Raport BIK z przekazaną informacją o ustawowych wakacjach kredytowych.

 

Uwaga: Bank ma 7 dni na przekazanie do BIK informacji o tym, że korzystasz z ustawowych wakacji kredytowych. Dopiero po przekazaniu tych danych do BIK informacja o zawieszeniu spłaty będzie widoczna w Twoim Raporcie BIK. Pamiętaj, że ustawowe wakacje kredytowe obowiązują od momentu złożenia wniosku o nie.

Jeśli złożyłeś wniosek o zawieszenie spłaty kilku rat – informacje o wakacjach kredytowych będą przekazywane przez bank sukcesywnie, w miesiącu, którego zawieszenie spłaty dotyczy.

W Raporcie BIK możesz też zweryfikować, czy w wyniku wakacji kredytowych nie zmieniła się kwota do spłaty. Zmianie nie powinna również ulec liczba rat (zawieszone raty zostaną przeniesione na koniec okresu kredytowania). Jeśli w momencie wnioskowania o ustawowe wakacje kredytowe miałeś jakieś opóźnienia w spłacie, to nie powinny one się zwiększyć.

Raport BIK

 W Raporcie BIK  sprawdzisz, czy Twój kredyt został objęty wakacjami i jaki jest okres wydłużenia spłaty kredytu. Sprawdzisz też, jak instytucje finansowe widzą Twoje dane w BIK.
 

Więcej o raporcie

Raport BIK

Kontroluj kredyty i karty kredytowe

 • Dowiesz się, co banki wiedzą o Tobie
 • Ocenisz swoje szanse na kredyt
 • Sprawdzisz, czy nikt nie wziął na Ciebie kredytu
Analizator kredytowy

Oblicz, jakie masz szanse na kredyt

 • Policzysz, czy stać Cię na realizację marzeń
 • Damy Ci rzetelną kalkulację i porady
 • Ostrzeżemy Cię przed nadmiernym zadłużeniem
Alerty BIK

Alerty BIK się sprawdzają

 • otrzymasz SMS o próbie wyłudzenia
 • dowiesz się o opóźnieniach w spłacie kredytów
 • otrzymasz wsparcie doradcy BIK

Przeczytaj również