Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 
 • Zdolność kredytowa
 • Historia kredytowa

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 - od kiedy wnioski i jakie są zasady?

Dla kogo ustawowe zawieszenie kredytu?

 Z ustawowych wakacji kredytowych możesz skorzystać, jeśli posiadasz  kredyt hipoteczny w złotówkach. Wakacje kredytowe nie przysługują kredytom indeksowanym lub denominowanym do waluty innej niż polska. Umowa kredytowa musi być podpisana przed 1 lipca 2022 r., natomiast  termin zakończenia okresu kredytowania musi przypadać co najmniej 6 miesięcy od tej daty.

Możliwość zawieszenia spłaty przysługuje Ci wyłącznie w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli spłacasz kilka kredytów hipotecznych, będziesz mógł zawiesić raty wyłącznie jednego z nich.

Wakacje kredytowe od kiedy i ile rat można odroczyć?

 W ramach wakacji kredytowych 2022 możesz zawiesić 8 rat kredytu hipotecznego: 4 w 2022 i 4 w 2023 roku.

  Zawieszenie spłaty przysługuje w okresie:

 •  od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.
   

W okresie zawieszenia nie będziesz płacił kapitałowej i odsetkowej części raty kredytu mieszkaniowego. Będziesz musiał jednak ponosić koszty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową. Może to być np. ubezpieczenie pomostowe lub ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych 2022?

 Aby skorzystać z wakacji kredytowych, musisz złożyć do banku wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Może on przybierać formę papierową lub elektroniczną. Papierowy wniosek możesz wysłać do banku pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście, elektroniczny — e-mailem lub przez system bankowości internetowej.

  Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać:

 •  Twoje dane: imię i nazwisko;
 • oznaczenie kredytodawcy, czyli dane banku;
 • wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ważne: w ofercie Twojego banku mogą być również dostępne inne wakacje kredytowe niż te ustawowe, udzielane na innych zasadach (np. dające możliwość zawieszenia spłaty tyko raty kapitałowej). Upewnij się, że składasz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, jeśli chcesz skorzystać z wakacji kredytowych opisanych w tym artykule.

Spłata kredytu zostanie zawieszona automatycznie, z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku na okres w nim wskazany. W ciągu 21 dni od momentu doręczenia wniosku kredytodawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania dokumentu na trwałym nośniku, wskazania okresu, na który została zawieszona spłata kredytu oraz wysokości ewentualnych opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

 Jakie są skutki wakacji kredytowych dla Ciebie?

W praktyce wakacje kredytowe oznaczają, że przez kilka wskazanych przez siebie miesięcy nie będziesz musiał spłacać rat wybranego kredytu hipotecznego, zostaną one przeniesione na koniec okresu kredytowania.

Okres wakacji kredytowych nie jest traktowany jako okres kredytowania. Banki nie będą raportować do BIK wakacji kredytowych jako opóźnienia. Oznacza to, że wakacje nie będą mieć negatywnego wpływu na Twoją ocenę punktową BIK, tzw. scoring BIK.

Okres spłaty Twojego kredytu zostanie wydłużony o raty, których nie spłaciłeś w ramach wakacji.

Jak możesz sprawdzić wakacje kredytowe w Raporcie BIK?

Banki przekażą do BIK informację o Twoich wakacjach kredytowych – możesz to samodzielnie sprawdzić w Raporcie BIK.

Przy kredycie aktualnie objętym wakacjami kredytowymi znajdziesz adnotację: Ustawowe zawieszenie spłaty – kredyt hipoteczny. Jeśli pobierzesz Raport BIK już po upływie wakacji kredytowych, zobaczysz z kolei informację: Zakończone ustawowe zawieszenie spłaty – kredyt hipoteczny.

Przykładowy Raport BIK z przekazaną informacją o ustawowych wakacjach kredytowych.

 

Uwaga: Bank ma 7 dni na przekazanie do BIK informacji o tym, że korzystasz z ustawowych wakacji kredytowych. Dopiero po przekazaniu tych danych do BIK informacja o zawieszeniu spłaty będzie widoczna w Twoim Raporcie BIK. Pamiętaj, że ustawowe wakacje kredytowe obowiązują od momentu złożenia wniosku o nie.

Jeśli złożyłeś wniosek o zawieszenie spłaty kilku rat – informacje o wakacjach kredytowych będą przekazywane przez bank sukcesywnie, w miesiącu, którego zawieszenie spłaty dotyczy.

W Raporcie BIK możesz też zweryfikować, czy w wyniku wakacji kredytowych nie zmieniła się kwota do spłaty. Zmianie nie powinna również ulec liczba rat (zawieszone raty zostaną przeniesione na koniec okresu kredytowania). Jeśli w momencie wnioskowania o ustawowe wakacje kredytowe miałeś jakieś opóźnienia w spłacie, to nie powinny one się zwiększyć.

Raport BIK

 W Raporcie BIK  sprawdzisz, czy Twój kredyt został objęty wakacjami i jaki jest okres wydłużenia spłaty kredytu. Sprawdzisz też, jak instytucje finansowe widzą Twoje dane w BIK.
 

Więcej o raporcie

Raport BIK

Kontroluj kredyty i karty kredytowe

 • Dowiesz się, co banki wiedzą o Tobie
 • Ocenisz swoje szanse na kredyt
 • Sprawdzisz, czy nikt nie wziął na Ciebie kredytu
Analizator kredytowy

Oblicz, jakie masz szanse na kredyt

 • Policzysz, czy stać Cię na realizację marzeń
 • Damy Ci rzetelną kalkulację i porady
 • Ostrzeżemy Cię przed nadmiernym zadłużeniem
Alerty BIK

Alerty BIK się sprawdzają

 • otrzymasz SMS o próbie wyłudzenia
 • dowiesz się o opóźnieniach w spłacie kredytów
 • otrzymasz wsparcie doradcy BIK

Przeczytaj również