Co to jest zdolność kredytowa i jak ją obliczyć?

Chcesz zaciągnąć kredyt w banku? Musisz spełnić kilka warunków. Żaden bank nie udziela kredytu pochopnie – uzależnia jego przyznanie od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Oznacza ona możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie. Sprawdź, na czym polega analiza kredytowa banku i jak obliczyć zdolność kredytową na własne potrzeby.

Zdolność kredytowa – co to takiego?

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty zadłużenia przed osobę wnioskującą o kredyt. Określa prawdopodobieństwo, z jakim będziesz w stanie wywiązać się z zaciągniętego zobowiązania, czyli – mówiąc inaczej – spłacać raty w terminie. Obliczenie zdolności kredytowej przez bank ma miejsce w każdym przypadku, bez względu na rodzaj, wielkość czy czas trwania udzielanego finansowania.

Na co ma wpływ zdolność kredytowa? Przede wszystkim na to, czy otrzymasz finansowanie od banku. To jednak nie wszystko. Od oceny zdolności kredytowej zależy również to, jaką kwotę finansowania otrzymasz. Zasada jest w tym przypadku bardzo prosta – im lepsza jest Twoja zdolność kredytowa, tym wzrastają Twoje szanse na zaciągnięcie kredytu na wyższą kwotę.

Co daje zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa pozwala na skorzystanie z różnych form wsparcia od banku. Mowa tu przede wszystkim o kredytach gotówkowych, hipotecznych czy samochodowych.

Co więcej, pozytywna ocena Twojej wiarygodności jako kredytobiorcy umożliwi Ci zaciągnięcie pożyczki, skorzystanie z leasingu, zakup ratalny, a także ustanowienie limitów na karcie. Bez odpowiedniej zdolności kredytowej skorzystanie nawet z niewielkiego finansowania od banku okaże się niemożliwe.

Jak banki obliczają zdolność kredytową?

Badanie zdolności kredytowej jest procesem, a procedury w poszczególnych bankach mogą różnić się od siebie. To, że nie otrzymałeś finansowania w jednym z nich nie oznacza, że udzielenia kredytu odmówi Ci inny.

Skoro wiesz już, co to jest zdolność kredytowa, możemy przejść do sposobu jej obliczania przez banki. Analiza dzieli się na dwie podstawowe części – ilościową oraz jakościową.

Analiza ilościowa

Jej podstawą jest analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Od czego zależy zdolność kredytowa?

 • Uzyskiwane dochody. Im wyższe są Twoje zarobki, tym większe będzie szansa na pozytywną decyzję banku. Istotną kwestią jest także źródło dochodu – instytucje finansowe szczególnie cenią stabilne zatrudnienie, najlepiej w ramach umowy o pracę, a mniej przychylnym okiem patrzą na umowy cywilnoprawne.
 • Miesięczne koszty utrzymania. Bank sprawdzi, ile wydajesz na utrzymanie swojego gospodarstwa domowego, a także jak wysoki jest Twój czynsz czy opłaty za media. Warto pamiętać, że podczas obliczania zdolności kredytowej weźmie pod uwagę kwotę przypadającą na jedną osobę w gospodarstwie domowym.
 • Obecne zadłużenie. W trakcie badania zdolności kredytowej pod uwagę brane są między innymi spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity czy poręczone kredyty. Oczywiście im mniejsze jest zadłużenie, tym większe będą szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Mówiąc najogólniej, bank porównuje Twoje przychody i wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić, czy zostają Ci jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego kredytu.

Analiza jakościowa

Podczas obliczania zdolności kredytowej bank sprawdza również dane, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład analizy jakościowej wchodzą między innymi:

 • wiek;
 • stan cywilny;
 • liczba osób będących na Twoim utrzymaniu;
 • status mieszkaniowy i majątkowy;
 • wykształcenie;
 • staż pracy;
 • wykonywany zawód i zajmowane stanowisko.

Do analizy jakościowej zalicza się także historię kredytową, jednak warto pamiętać, że ma ona wpływ na decyzję banku o przyznaniu kredytu, ale nie na jego wysokość. Bank, pobierając raport z BIK, zweryfikuje przede wszystkim to, czy sumiennie spłacałeś wcześniejsze zobowiązania finansowe, a także ile kredytów lub pożyczek spłacasz obecnie (wpływ na wielkość uzyskanej kwoty ma suma miesięcznych rat).

Pamiętaj! Podczas obliczania zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę nie tylko wymienione wyżej czynniki, ale również rodzaj kredytu, jaki chcesz zaciągnąć; kwotę, o jaką wnioskujesz, a także okres kredytowania i dodatkowe zabezpieczenie (np. w postaci nieruchomości).

Co z kredytami hipotecznymi? Ze względu na to, że udzielane są na kilkadziesiąt lat i opiewają zwykle na bardzo wysokie kwoty (rzędu kilkuset tysięcy złotych), banki dokonują jeszcze bardziej rzetelnej analizy klienta (w porównaniu np. do kredytów gotówkowych na mniejsze kwoty).

Pamiętaj również, że ubiegając się o kredyt hipoteczny z partnerem/partnerką, bank podczas badania zdolności kredytowej sprawdzi wszystkie parametry u obojga kredytobiorców.

 

Jak wyliczyć zdolność kredytową na własne potrzeby?

Zamierzasz zaciągnąć kredyt? Zanim złożysz wniosek do banku, możesz przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej na własne potrzeby. Dzięki temu dowiesz się, czy jest szansa na otrzymanie finansowania i o jaką kwotę kredytu lub pożyczki możesz się starać.

Warto przede wszystkim z odpowiednim wyprzedzeniem zweryfikować swoją historię BIK. Zdarza się, że kredytobiorca zapomni o jakiejś karcie kredytowej, powstałych odsetkach w związku z różnicą kursową bądź niezaktualizowanych danych. Dzięki Raportowi BIK unikniesz przykrych niespodzianek.

Warto również skorzystać z przydatnego narzędzia, jakim jest Analizator Kredytowy BIK, który dokona analizy zdolności kredytowej (uwzględniając również dane na temat historii kredytowej). Dzięki niemu dowiesz się, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że otrzymasz kredyt. Co więcej, Analizator ostrzeże Cię w sytuacji, gdy zobowiązanie mogłoby okazać się dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem, a nawet podpowie, co zrobić, by poprawić zdolność kredytową.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Istnieje co najmniej kilka sposobów na poprawienie zdolności kredytowej. Mowa tu przede wszystkim o:

 • zwiększeniu miesięcznych dochodów;
 • spłacie posiadanych zobowiązań;
 • rezygnacji z karty kredytowej;
 • zaciągnięciu kredytu wraz z osobą, która poprawi Twoją zdolność kredytową;
 • wysokim wkładzie własnym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak wyliczyć lub zbudować zdolność kredytową, która umożliwi Ci wzięcie kredytu? Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami w Poradniku BIK:

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jak sprawdzić zdolność kredytową i szanse na kredyt hipoteczny?

Przeczytaj również