Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 
 • Zdolność kredytowa
 • Jak przygotować się do wzięcia kredytu
 • Historia kredytowa

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową i szanse na kredyt hipoteczny? BIK Ci w tym pomoże!

Aby otrzymać kredyt hipoteczny, trzeba mieć zdolność kredytową. W artykule wyjaśnimy, czym jest w praktyce i od czego zależy zdolność kredytowa. Zdradzimy także, jak sprawdzić swoje szanse na kredyt hipoteczny i jak dzięki kilku prostym ruchom je zwiększyć.

Kredyt hipoteczny jest przeznaczony na konkretny cel. Może to być m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej czy remont nieruchomości mieszkalnej. Kiedy złożysz wniosek kredytowy, bank oceni Twoją zdolność kredytową. Zrobi to na podstawie danych zawartych we wniosku, dodatkowych dokumentach (np. zaświadczeniu o wysokości i źródle dochodu) oraz ogólnodostępnych bazach i rejestrach (np. bazie BIK). Czym jest w praktyce zdolność kredytowa i od czego zależy?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty rat kredytu wraz z odsetkami w terminach wskazanych w umowie kredytowej. Mówiąc nieco prościej, analizując Twoją zdolność kredytową, bank sprawdza, czy przy swoich zarobkach, wydatkach i innych obciążeniach budżetu domowego będziesz w stanie terminowo spłacać raty. W ten sposób ocenia swoje ryzyko wynikające z zawarcia z Tobą umowy. Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową?

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa zależy od wielu czynników. Najważniejsze to:

 • kwota kredytu;
 • okres spłaty;
 • koszty kredytu;
 • wysokość wkładu własnego;
 • wysokość i źródło dochodu;
 • formuła spłaty rat – raty równe lub malejące;
 • miesięczne koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego;
 • raty aktualnie spłacanych kredytów i pożyczek;
 • limity na kartach kredytowych i liniach debetowych;
 • brak wpisów w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej;
 • historia kredytowa w BIK-u.

W kolejnych akapitach przyjrzymy się bliżej każdemu z nich.

Kwota kredytu

Wyższa kwota kredytu oznacza wyższą ratę. Kredyt mieszkaniowy na kwotę 2 mln złotych będzie więc wymagał od wnioskującego posiadania zdecydowanie wyższej zdolności kredytowej niż ten na 500 000 zł.

Rada: jeśli chcesz wziąć kredyt na nieruchomość o dużej wartości, dobrym rozwiązaniem może być wnioskowanie o niego wraz z partnerem lub inną osobą z wysokimi dochodami i małymi obciążeniami. Zdolność kredytowa dwójki kredytobiorców będzie z pewnością wyższa niż pojedynczego (pod warunkiem oczywiście, że żadne z nich nie ma istotnych obciążeń historii kredytowej, długów etc.).

Okres spłaty

Im dłuższy okres spłaty kredytu hipotecznego, tym niższa rata, a co za tym idzie – mniejsze obciążenie dla domowego budżetu. Jeśli kredyt w tej samej kwocie będziesz spłacał przez 15 lat, będziesz potrzebował zdecydowanie wyższej zdolności kredytowej niż w przypadku spłaty przez lat 30. Warto przy tym pamiętać, że maksymalny okres spłaty w dużej mierze zależy od wieku wnioskującego. 30-latek z powodzeniem zaciągnie kredyt hipoteczny na 30 lat, 50-latek - niekoniecznie. W większości banków kredytobiorca musi uregulować ostatnią ratę przed ukończeniem najczęściej 70 lub 75 lat.

Rada: skutecznym sposobem na zwiększenie swojej zdolności do spłaty jest więc wydłużenie okresu kredytowania.  Pamiętaj jednak, że im dłuższy okres spłaty kredytu, tym wyższy całościowy koszt (ze względu na odsetki). Dobór tego parametru powinien być więc dobrze przemyślany i co ważne - poprzedzony analizą własnych możliwości finansowych, także w długofalowej perspektywie.

Koszty kredytu

Koszty kredytu, a zwłaszcza jego oprocentowanie w dużej mierze decydują o zdolności kredytowej wnioskujących. Jeśli oprocentowanie rośnie (np. na skutek podwyżek stóp procentowych), całkowity koszt kredytu staje się wyższy. A zdolność kredytowa automatycznie maleje.

Rada: rosnące koszty kredytu, które obniżają zdolność kredytową to parametr niezależny od kredytobiorcy. Nie istnieją więc sposoby na to, aby wyeliminować takie ryzyko. Jeśli będziesz rozważał sięgnięcie po kredyt hipoteczny kiedy stopy procentowe pozostają na stosunkowo niskim poziomie, pomyśl też o przyszłości. Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarka działa w cyklach, niskie stopy procentowe w długofalowej perspektywie z pewnością wzrosną. W takich okolicznościach wartym przemyślenia rozwiązaniem może być sięgnięcie po kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową.

Wysokość wkładu własnego

Warunkiem otrzymania kredytu hipotecznego jest konieczność wniesienia wkładu własnego. Jego minimalna, narzucona prawem wartość wynosi obecnie 20% wartości kredytowanej nieruchomości (niektóre banki umożliwiają wzięcie kredytu z wkładem własnym w wysokości 10% przy jednoczesnym wykupieniu ubezpieczenia wkładu własnego). Wyższa kwota wkładu własnego przełoży się na wyższą zdolność kredytową. Nie tylko dlatego, że będziesz miał do spłaty mniejszą kwotę. Pokaźne oszczędności, które przeznaczysz na wkład własny do własnego M będą dla banku sygnałem, że Twoja sytuacja finansowa jest stabilna.

Rada: jak zwiększyć szanse na kredyt hipoteczny, jeśli planujesz starać się o kredyt dopiero za kilka lat? Już dziś rozpocznij gromadzenie oszczędności, które docelowo przeznaczysz na wkład własny. Im wyższy, tym lepsze warunki finansowania i wyższe szanse na otrzymanie kredytu.

Formuła spłaty rat – raty równe lub malejące

Większość banków oferuje obecnie kredyty hipoteczne ze stałą lub malejącą ratą. Zgodnie z nazwą każdej z nich, stała rata kredytu hipotecznego to rata, której wysokość przez cały okres spłaty kredytu pozostaje taka sama (oczywiście pod warunkiem niezmienności stawki WIBOR, która wpływa na jej wysokość). Raty malejące to raty, których wysokość maleje wraz z upływem okresu spłaty. W początkowym są najwyższe, w końcowym – najniższe. Taka formuła wiąże się z reguły z niższym kosztem całkowitym kredytu.

Rada: aby uzyskać kredyt hipoteczny z malejącym ratami, będziesz potrzebował wyższej zdolności kredytowej niż w przypadku tego z ratami stałymi. Szacując swoje możliwości, koniecznie o tym pamiętaj.

Wysokość i źródło dochodu

Wysokość i źródło dochodu to kluczowe kryteria oceny zdolności kredytowej.  Im wyższe dochody, tym lepsza zdolność kredytowa. Z punktu widzenia kredytodawców najlepszym kredytobiorcą jest osoba pracująca na umowę na czas nieokreślony. Taka forma zatrudnienia zapewnia bowiem największa stabilność dochodów. Na szczęście, kredytobiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, pracuje na umowę o pracę na czas określony lub wykonuje obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej także może otrzymać kredyt hipoteczny.

Rada: jeśli nie masz klasycznego etatu, znajdź banki, które przychylnym okiem patrzą na kredytobiorców posiadających dochody z innych źródeł. A przed złożeniem wniosku kredytowego dokładnie przeanalizuj kryteria i listę wymaganych przez kredytodawcę dokumentów. 

Miesięczne koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego

Duże znaczenie dla kredytodawców ma także liczba osób na utrzymaniu. Im większa, tym wyższe koszty utrzymania. Pamiętaj jednak, że zaniżanie tego kosztu nie zda się na wiele. Wyliczając zdolność kredytową, banki często biorą pod uwagę jako wskaźnik minimum socjalne wg GUS w przeliczeniu na osobę.

Rada: zanim złożysz wniosek o kredyt, dokładnie przeanalizuj stałe miesięczne wydatki i zastanów się, na których z nich możesz zaoszczędzić. Zmniejszenie kosztów utrzymania nie tylko zwiększy Twoje szanse na kredyt, ale pozwoli także wyrobić pozytywne nawyki finansowe.

Raty aktualnie spłacanych kredytów i pożyczek

Portfele przyszłego kredytobiorcy obciążają nie tylko wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, ale także te przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Każde spłacane zobowiązanie obniża Twoją zdolność kredytową. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli „zapomnisz” wspomnieć o spłacanej pożyczce czy kredycie, bank zweryfikuje te dane w BIK-u. Taka strategia nie przyniesie Ci więc żadnych korzyści.

Rada: jeśli chcesz podwyższyć swoją zdolność kredytową, spłać aktualnie posiadane kredyty gotówkowe czy drobne kredyty ratalne (np. kredyt na sprzęt grający, meble etc.). W ten sposób poprawisz swoją historię kredytową i pozbędziesz się dodatkowych miesięcznych obciążeń., a Twoja zdolność do spłaty będzie wyższa.

Limity na kartach kredytowych i liniach debetowych

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że analizując zdolność kredytową, banki biorą pod uwagę nie realnie wykorzystane środki, ale określone przez banki limity na kartach kredytowych i liniach debetowych. Podobnie jak w przypadku kredytów i pożyczek, kredytobiorcy weryfikują dane na temat zadłużenia na kartach w bazie BIK. Sztuczne zaniżanie kwot nie będzie więc dobrym pomysłem.

Rada: jeśli chcesz zwiększyć swoją zdolność kredytową, dobrym rozwiązaniem będzie spłata zadłużenia, a następnie rezygnacja z kart kredytowych i linii debetowych. Warto zrobić to co najmniej 2-3 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny. 

Brak wpisów w rejestrach dłużników BIG

Biura Informacji Gospodarczej to instytucje, które gromadzą, przechowują i udostępniają dane o nierzetelnych dłużnikach. Jeśli zalegasz z płatnością m.in. rat kredytu, pożyczki, leasingu, czynszu, abonamentu telefonicznego wierzyciel może umieścić Twoje dane w rejestrze. Taki wpis może znacząco utrudnić, a czasem nawet uniemożliwić pozyskanie kredytu hipotecznego.

Rada: jeśli wierzyciel umieścił Twoje dane w rejestrze dłużników BIG, jak najszybciej (jeśli to możliwe) spłać zadłużenie. Jeśli to zrobisz, będzie miał on 2 tygodnie, aby usunąć Twoje dane z rejestru, a po negatywnym wpisie nie zostanie nawet ślad.

Historia kredytowa w BIK-u

Historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej to wszystkie informacje na temat Twoich kredytów - tych spłaconych i aktualnych. Jest więc to dla banków źródło informacji, czy jesteś rzetelnym- spłacającym w terminie- kredytobiorcą. Zła historia kredytowa jest częstym powodem decyzji odmowej banku.

Rada: jeśli chcesz sprawdzić, jak widzi Cię bank, sprawdź Raport BIK na swój temat. Znajdziesz w nim informacje na temat swojej historii kredytowej, czyli spłacanych terminowo zobowiązań oraz opóźnień. Raport BIK warto zweryfikować, nawet gdy chce się skorzystać programu rządowego na kredyt mieszkaniowy. Opóźnienia w spłatach zobowiązań mogą bowiem utrudnić skorzystanie z kredytu na pierwsze mieszkanie. Raport BIK posłuży Ci także do samodzielnej oceny swojej zdolność kredytowej wykonanej przy pomocy Analizatora Kredytowego BIK (przeczytasz o nim w kolejnych akapitach).

Jak rzetelnie zweryfikować swoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego i dlaczego warto to zrobić?

Z powodu wzrostów stóp procentowych, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy, banki zaostrzyły zasady wyliczania zdolności kredytowej. Efektem takich działań jest obniżenie zdolności kredytowej wszystkich przyszłych kredytobiorców. Czy to oznacza, że powinieneś rezygnować ze wzięcia kredytu? Niekoniecznie. Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarka działa w cyklach, w przyszłości stopy procentowe z pewnością spadną, a raty kredytów będą niższe niż obecnie. Obecna sytuacja powinna być jednak impulsem do jeszcze dokładniejszej analizy swoich możliwości jako kredytobiorcy. Jeśli w najbliższym czasie planujesz sięgnąć po kredyt na mieszkanie, chcesz uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i sprawdzić „na czym stoisz”, weź sprawy w swoje ręce i sprawdź swoje szanse na kredyt z pomocą BIK-u.

Analizator kredytowy BIK – sprawdź, jak widzi Cię kredytodawca

Zastanawiasz się „czy mam szanse na kredyt hipoteczny”? Analizator kredytowy to nowoczesne narzędzie, które pomoże Ci w prosty i szybki sposób obliczyć, na jaki kredyt Cię stać. To jednak nie wszystko:

 • poinformuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że otrzymasz kredyt: wysokie, duże, średnie lub małe
 • ostrzeże Cię, jeśli dany kredyt mógłby być dla Ciebie nadmiernym obciążeniem;
 • podpowie, czy i co możesz zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na kredyt.

Aby skorzystać z Analizatora, potrzebujesz aktualnego (nie starszego niż 7 dni) Raportu BIK. Analizator Kredytowy BIK jako jedyny kalkulator kredytowy na rynku uwzględnia historię kredytową. Dzięki temu wyniki kalkulacji są bardziej wiarygodne – bo banki też sięgają po te dane

Raport BIK

Chcesz wziąć kredyt? Sprawdź najpierw, jakie dane na Twój temat widzi instytucja finansowa.

Więcej o raporcie

Przeczytaj również