Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 
 • Historia kredytowa
 • Zdolność kredytowa
 • Ocena punktowa

Dlaczego nie dostałem kredytu?

Warunkiem uzyskania kredytu w banku jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej.

Należy przez nią rozumieć zdolność osoby wnioskującej o kredyt do jego terminowej spłaty wraz z odsetkami, w uzgodnionych w umowie terminach. Im wyższa zdolność kredytowa tym większy kredyt może uzyskać klient. Do określenia zdolności kredytowej banki wykorzystują dwie metody: ilościową i jakościową.

Ilościowa to ustalenie wysokości uzyskiwanych dochodów i ich stabilności oraz ponoszonych co miesiąc stałych kosztów (np. czynsz, paliwo, rachunki, raty kredytów itp.).

Jakościowa to ocena wiarygodności kredytowej w oparciu o cechy danej osoby, które mogą wpływać na jej skłonność do regulowania zobowiązań kredytowych.

Co prawda banki analizują podobne elementy, to jednak mają inne polityki kredytowe i analizowane elementy mogą mieć różne znaczenie w rożnych bankach. Oznacza to, że ta sama osoba, wnioskująca o ten sam kredyt w jednym banku może go otrzymać, a w innym dostanie odmowną decyzję kredytową.

Co więc może wpłynąć na odmowę udzielenia kredytu?

 • Zbyt niskie dochody
 • Za wysokie koszty utrzymania
 • Kredyty, pożyczki spłacane w trakcie wnioskowania o nowy kredyt
 • Posiadane karty kredytowe
 • Poręczone kredyty
 • Zła historia kredytowa czyli opóźnienia w spłacie innych kredytów
 • Informacje o niespłaconych zobowiązaniach w Biurach Informacji Gospodarczej
 • Zbyt częste wnioskowanie o kredyty lub pożyczki
 • Niska ocena punktowa
 • Źródło uzyskiwanych dochodów i forma zatrudnienia (np. umowa na czas określony, umowy o dzieło / zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej)
 • Wiek i status rodzinny
 • Błąd we wniosku
 • Brak zgody współmałżonka na zawarcie kredytu

Raport BIK

Sprawdzisz, co mogło być przyczyną odmowy kredytu.

Więcej o Raporcie BIK

Przeczytaj również