Mieszkanie na start – jakie są założenia nowego programu rządowego? Do kogo jest skierowany?

„Mieszkanie na start” to rządowy program dla osób, które chcą kupić nieruchomość na własne potrzeby mieszkaniowe, posiłkując się kredytem hipotecznym. Program ten ma zastąpić funkcjonujące dotychczas programy mieszkaniowe: Bezpieczny Kredyt 2% i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Jakie są jego najważniejsze założenia, kto może z niego skorzystać i co jeszcze warto wiedzieć o „Mieszkaniu na start”? Podpowiadamy.

Na czym polega program „Mieszkanie na start”?

Podstawowym założeniem „Mieszkania na start” jest wsparcie osób, które chcą kupić dom lub mieszkanie, posiłkując się kredytem hipotecznym. Wsparcie przybierze formę dopłat do rat i co za tym idzie – obniżenia oprocentowania kredytu.

Dopłaty będą obowiązywać przez 10 lat i obniżą oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5 proc. dla jednoosobowych i dwuosobowych gospodarstw domowych,
 • 1 proc. dla trzyosobowych gospodarstw domowych,
 • 0, 5 proc. dla czteroosobowych gospodarstw domowych,
 • 0 proc. dla pięcioosobowych i większych gospodarstw domowych oraz dla kredytów udzielanych jako kredyty konsumenckie na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Dopłata do kredytu na mieszkanie będzie więc najwyższa w przypadku rodzin wielodzietnych.

Mieszkanie na start dla młodych – dopłaty wyłącznie do określonej kwoty kapitału

Osoba starająca się o rządową dopłatę do kredytu może zaciągnąć zobowiązanie w dowolnej kwocie. Dopłata do kredytu na mieszkanie będzie jednak naliczona wyłącznie do określonej kwoty kapitału.

Dla gospodarstwa:

 • 1-osobowego będzie to 200 tys. zł,
 • 2-osobowego - 400 tys. zł,
 • 3-osobowego - 450 tys. zł,
 • 4-osobowego - 500 tys. zł,
 • 5-osobowego - 600 tys. zł.

Jeśli w skład gospodarstwa domowego wchodzi więcej niż 5 osób, kwota kredytu, do której przysługuje dopłata, wzrośnie o 100 tys. zł za każdą kolejną osobę.

W przypadku zakupu mieszkania w mieście na prawach powiatu, będącego stolicą województwa, wartości te będą zwiększane o co najmniej 10 proc.

Przykład. Jeśli kredytobiorcy prowadzący 4-osobowe gospodarstwo domowe (np. małżeństwo z dwójką dzieci) zdecydują się na kupno nieruchomości za 500 tys. zł, oprocentowanie całego udzielonego w ramach programu kredytu wyniesie 0,5%. Jeśli jednak zechcą kupić nieruchomość o wyższej wartości, np. 800 tys. zł, część kredytu (500 tys. zł) będą spłacać na preferencyjnych warunkach. Pozostałą część (300 tys. zł) – na standardowych oferowanych przez kredytujący bank.

Na co będzie można przeznaczyć kredyt „Mieszkanie na start”?

Nowy program kredytowy w 2024 roku przewiduje dofinansowanie do dwóch form kredytu. Jedną z nich jest kredyt hipoteczny, którym będzie można sfinansować:

·        budowę domu jednorodzinnego,

·        zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego,

·        realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,

·        nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Program Mieszkanie na start 2024 umożliwi też zaciągnięcie kredytu konsumenckiego w celu sfinansowania partycypacji lokatora w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkanie na start – dla kogo?

Z programu Mieszkanie na start będą mogły skorzystać:

 • single, którzy nie ukończyli 35 roku życia;
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko (bez limitu wieku);
 • osoby, które nie były i nie są właścicielami mieszkania lub domu jednorodzinnego (z wyłączeniem tych, posiadających udział nie wyższy niż 50 proc. w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny). Wyjątkiem od reguły, że program jest przeznaczony na pierwsze mieszkanie są rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. W tym przypadku dopuszczony jest zakup kolejnej nieruchomości, jeśli nowa poprawi warunki bytowe.

W przeciwieństwie do Bezpiecznego Kredytu 2%, w jego nowej wersji – Mieszkaniu na start będzie obowiązywać kryterium dochodowe.

Wyniesie ono:

 • 10 tys. zł brutto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 18 tys. zł brutto miesięcznie dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 23 tys. zł brutto miesięcznie dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
 • 28 tys. zł brutto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
 • 33 tys. zł brutto miesięcznie dla pięcioosobowego lub większego gospodarstwa domowego.

Jeśli gospodarstwo domowe przekroczy założony prawem limit dochodów, wciąż będzie mogło skorzystać z programu. Dopłaty będą jednak niższe. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata zmniejszy się o 50 groszy. W przypadku gospodarstw dwuosobowych i większych – o 25 groszy.

Kredyt na start bez wkładu własnego

Wraz z wprowadzeniem nowego programu mieszkaniowego w 2024 roku zostanie zachowana możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu (gwarancja wkładu własnego). Łączna wartość wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 200 tys. zł.

Gwarancja będzie udzielana również przy kredytach mieszkaniowych będących kredytem konsumenckim zaciągniętym w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji w kosztach budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych.

Kiedy ruszy program Mieszkanie na start?

Zgodnie z zapowiedziami resortu rozwoju i technologii nowy program mieszkaniowy ma ruszyć w drugiej połowie 2024 roku. W budżecie zarezerwowano na ten cel 500 milionów złotych, a rząd przewiduje, że z programu w latach 2024-2025 skorzysta około 100 tys. kredytobiorców.

Mieszkanie na start – wniosek

Rząd nie przekazał jeszcze szczegółów dotyczących sposobu i terminu składania wniosków w programie. Jak tylko szczegóły wnioskowania o dodatkowe środki ujrzą światło dzienne, niezwłocznie o nich poinformujemy.

Przeczytaj również