Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 
 • Zdolność kredytowa
 • Ocena punktowa
 • Historia kredytowa

Harmonogram spłaty kredytu — co warto o nim wiedzieć?

Harmonogram spłaty kredytu to dokument będący integralną częścią umowy kredytu, pożyczki czy leasingu. Zazwyczaj przybiera formę tabeli zawierającej kluczowe dla kredytobiorcy informacje.

Jakich informacji dostarcza kredytobiorcy harmonogram spłaty rat?

Harmonogram spłaty kredytu (plan spłaty) zawiera następujące informacje:

 • numer umowy kredytowej;
 • numery kolejnych rat;
 • termin spłaty każdej z rat;
 • kwoty części kapitałowych rat;
 • kwoty części odsetkowych rat;
 • sumy części kapitałowej i odsetkowej, czyli całe kwoty rat, jakie powinien uregulować kredytobiorca;
 • kwoty podatku VAT (w przypadku umów leasingu);
 • kwoty pozostałego do spłaty kapitału.

Często pojawia się w nim także informacje dotyczące:

 • daty udzielenia kredytu;
 • rodzaju kredytu;
 • kwoty kredytu;
 • formuły spłaty rat (np. raty malejące lub równe);
 • wysokości aktualnego oprocentowania;
 • ewentualnej karencji w spłacie.

 

Kiedy bank wydaje harmonogram?

Bank wydaje harmonogram wraz z umową kredytową. W zależności od tego, w jaki sposób zawarłeś umowę, może przybierać formę papierową lub elektroniczną (zazwyczaj pliku w formacie PDF). Bank dostarczy go pocztą lub na wskazany adres e-mail. W niektórych sytuacjach (przeczytasz o nich więcej w kolejnym akapicie) harmonogram spłaty może ulec zmianie.

W jakich okolicznościach harmonogram kredytu może się zmienić?

Harmonogram spłaty kredytu ulegnie zmianie, jeśli:

 • zmieniła się wysokość oprocentowania. Zmiana oprocentowania kredytu spowoduje zmianę kosztów kredytu, a co za tym idzie, również kwot rat. A to powinno być dla banku impulsem do stworzenia i dostarczenia kredytobiorcy nowego harmonogramu;
 • nadpłacisz kredyt. Nadpłata kredytu spowoduje zmniejszenie salda Twojego zadłużenia. W zależności od konstrukcji finansowania konsekwencją takiej decyzji może być skrócenie okresu spłaty lub zmniejszenie kwoty miesięcznej raty. W obu przypadkach stworzenie nowego harmonogramu spłaty będzie niezbędne;
 • zmienisz rodzaj oprocentowania, np. ze zmiennego na stałe. Kredytobiorca ma  możliwość zmiany rodzaju oprocentowania np. ze zmiennego na stałe. Jeśli tak właśnie zrobisz, przez kolejne kilka lat co miesiąc będziesz płacił ratę w tej samej wysokości, a poprzedni harmonogram nie będzie już aktualny;
 • zdecydujesz się na wakacje kredytowe lub karencję w spłacie rat. Terminowa przerwa od płatności całej raty (lub jedynie jej odsetkowej części) wpłynie na wydłużenie okresu spłaty lub zwiększenie kwoty pozostałych do spłaty rat. W takich okolicznościach obowiązkiem bank jest wydanie nowego harmonogramu.

 

Jak uzyskać nowy harmonogram spłaty?

Jeśli warunki spłaty Twojego kredytu uległy zmianie, bank zaktualizuje harmonogram i dostarczy Ci go w formie papierowej lub elektronicznej - pocztą lub na wskazany adres e-mail. Aby go otrzymać nie musisz składać dodatkowego wniosku, dzwonić na infolinię etc.

Opóźnienia w spłacie a harmonogram kredytu

Czy opóźnienia w spłacie rat wpływają na zmianę harmonogramu kredytu? Nie. Jeśli nie wywiązujesz się z terminowych płatności, kredytodawca naliczy odsetki za opóźnienie. Ich suma nie stanowi jednak bezpośredniej kwoty kredytu, a co za tym idzie — nie zostanie ujęta w harmonogramie. Musisz wiedzieć jednak, że jeśli nie będziesz regulował rat zgodne z harmonogramem, narażasz się nie tylko na dodatkowe koszty wynikające z odsetek, ale także na problemy z uzyskaniem kredytu w przyszłości. Banki przekazują bowiem BIK-owi informacje o terminowości spłaty każdej raty – a terminowość jest kluczowym parametrem, na który patrzą instytucje finansowe przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu.
 

Raport BIK — sprawdź, jak widzi Cię bank

Chcesz sprawdzić, jak widzi Cię bank? Sięgnij po Raport BIK.

Raport BIK pozwala na bieżąco weryfikować prawidłowość przesyłanych do BIK-u danych, potwierdzić terminowe wpłaty i monitorować postępy w spłacie. Generując raport, zyskasz cenną wiedzą na temat własnej historii kredytowej przy zaciąganiu kredytu, pożyczki czy sięganiu po kartę kredytową.

Raport BIK

Sprawdź, jakie dane na Twój temat widzi w BIK instytucja finansowa.

Więcej o raporcie

Przeczytaj również