Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 
  • Historia kredytowa
  • Podstawowe informacje o BIK

Kiedy BIK aktualizuje informacje?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo bankowe art. 105 ust. 4i Banki i inne instytucje finansowe są zobowiązane do aktualizowania w BIK informacji dotyczących spłaty zobowiązania, korekty jego wysokości, nowopowstałych zobowiązań i ich spłat w terminie 7 dni od zajścia zmiany. BIK ma również 7 dni na wprowadzenie tych informacji do systemu.

BIK ma również 7 dni na wprowadzenie tych informacji do systemu. Oznacza to, że jeśli np. dokonałeś wpłaty swojej raty kredytowej w banku to w przeciągu 7 dni bank powinien przekazać tę informację do BIK, a BIK powinien w ciągu kolejnych 7 dni wprowadzić tę informację do systemu.

W praktyce BIK umożliwia przekazywanie danych aktualizacyjnych w trybie częstszym, z czego banki chętnie korzystają. Dzięki temu wszystkie podmioty korzystające z danych BIK – zarówno instytucje, jak i ich klienci – otrzymują w raportach aktualne informacje.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy bank bądź inna instytucja zaktualizowała Twoje dane w BIK, pobierz Raport BIK na swój temat. Pamiętaj o opisanych powyżej terminach.

Raport BIK

Informacje o Twoich kredytach i pożyczkach w jednym miejscu.

Więcej o Raporcie BIK

Przeczytaj również