Kiedy moje dane znikną z BIK?

Informacje o Twoich kredytach są przetwarzane w BIK przez cały okres ich spłaty. Później dane o już spłaconych kredytach są niewidoczne dla instytucji sprawdzających Twoją historię kredytową w BIK - chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie takich danych.

Inaczej wygląda sprawa, jeśli Twój kredyt nie był spłacany w terminie. Wówczas dane na jego temat będą przetwarzane przez BIK bez Twojej zgody przez 5 lat, jeśli spełnione są 2 warunki:

  • opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni
  • minęło 30 dni od momentu, gdy instytucja finansowa, w której zalegasz ze spłatą, poinformowała Cię o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu i w tym czasie nie dokonałeś spłaty zaległych kwot

Dodatkowo, zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe, dane dotyczące wszystkich kredytów mogą być przetwarzane w BIK przez 12 lat od dnia ich spłaty dla celów stosowania metod statystycznych. Nie jest tu potrzebna Twoja zgoda, ponieważ te dane w żaden sposób nie wpływają na Twoją indywidualną historię kredytową.

Wszystkie informacje przekazywane do BIK przez banki SKOK-i i firmy pożyczkowe możesz sprawdzić pobierając Raport BIK na swój temat.

Przeczytaj również