Co może stanowić wkład własny przy kredycie hipotecznym?

 

Jeśli chcesz kupić nieruchomość z pomocą kredytu bankowego, musisz mieć tzw. wkład własny. Żaden bank nie udzieli Ci bowiem kredytu na 100% wartości nieruchomości. Czym dokładnie jest wkład własny i co może się do niego zaliczać? Ile powinien wynosić przy kredycie hipotecznym? Wyjaśniamy poniżej!

Kredyt hipoteczny a wkład własny

Korzystając ze standardowej oferty banków, nie da się uzyskać kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że nie zawsze musi on być wnoszony w gotówce. Istnieją również inne sposoby na pokrycie wymaganej części wartości nieruchomości. Poznaj je poniżej!

Wkład własny w 2023 roku – ile trzeba mieć?

Wartość wkładu własnego określa się procentowo w stosunku do wartości nieruchomości. Banki mogą ustalać jego minimalną wysokość indywidualnie, przestrzegając przy tym zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. W 2023 roku rekomendowany wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości. Możliwe jest zastosowanie niższego progu wkładu własnego (10%), jeśli zostanie ustalone dodatkowe zabezpieczenie.

Rodzaje wkładu własnego – co może stanowić wkład własny przy kredycie hipotecznym?

Dla wielu osób wizja odłożenia środków na wkład własny jest przytłaczająca. Warto jednak wiedzieć, że mogą one pochodzić z różnych źródeł. Co dokładnie może stanowić wkład własny?

Gotówka

Pierwszym i najbardziej oczywistym źródłem finansowania jest gotówka – fizycznie istniejące pieniądze zgromadzone np. na koncie oszczędnościowym.

Inna nieruchomość

Wkład własny w postaci nieruchomości jest stosowany najczęściej przy ubieganiu się o kredyt na budowę domu. Wówczas do wkładu własnego może zostać zaliczona wartość działki będącej własnością wnioskodawcy. Masz inną nieruchomość, którą zamierzasz sprzedać? Jej wartość może być zaliczona jako wkład własny, jeśli przy składaniu wniosku kredytowego złożysz deklarację jej spieniężenia, a do sprzedaży dojdzie przed wypłatą kredytu.

Niektóre banki zgadzają się na rezygnację z wniesienia wkładu własnego w zamian na ustanowieniu zabezpieczenia kredytu hipotecznego na innej nieruchomości (może to być mieszkanie, ale też działka, lokal, garaż i inne). Nie może ona jednak być obciążona hipoteką ani mieć ustanowionej służebności.

Pożyczka z zakładu pracy

W zgromadzeniu wkładu własnego na własną nieruchomość pomagają też zakładowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Można z nich uzyskać pożyczkę na korzystnych warunkach. Co ważne, pożyczka z zakładu pracy nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej, ponieważ nie jest ewidencjonowana w BIK.

Środki zgromadzone na IKE/IKZE

Banki akceptują również oszczędności zgromadzone w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jako wkład własny na poczet kredytu hipotecznego.

Książeczka mieszkaniowa

W zgromadzeniu wkładu własnego może też pomóc książeczka mieszkaniowa z czasów PRL. Według szacunków PKO BP w polskich domach nadal może się znajdować nawet 1 mln takich książeczek. Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 763) zapewnia natomiast możliwość skorzystania z tzw. premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczki założonej przed 23 października 1990 roku.

Wysokość premii jest obliczana według wzoru stanowiącego załącznik do ww. ustawy i wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Aby zlikwidować książeczkę, wystarczy zwrócić się z takim wnioskiem do banku PKO BP. Bank obliczy wysokość zgromadzonego kapitału wraz z premią i wyda zaświadczenie o wysokości środków, które jest ważne 90 dni od daty wystawienia.

Zadatek i inne poniesione wcześniej wydatki

Jeśli poniosłeś już wydatki związane z zakupem nieruchomości, mogą one zostać zaliczone na poczet wkładu własnego. Chodzi tu o takie wydatki jak:

  • wpłacenie zadatku właścicielowi mieszkania z rynku wtórnego lub deweloperowi,
  • opłacenie uzbrojenia działki,
  • zakup materiałów budowlanych,
  • opłacenie prac budowlanych (np. wylania fundamentów pod dom, na którego budowę chcesz uzyskać kredyt).

Ważne jest jednak, aby wszystkie wydatki były udokumentowane (potrzebne są umowy z wykonawcami, paragony, faktury).

Wkład własny a kredyt współdzielony

Wymóg uzbierania wkładu własnego można również poniekąd ominąć, decydując się na kredyt współdzielony, np. z rodzicami. Wówczas za wkład własny może zostać uznana nieruchomość należąca do współkredytobiorcy. Bank nie zawsze zgadza się jednak na takie rozwiązanie. Może też stawiać dodatkowe warunki (np. ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica).

Wkład własny przy kredycie hipotecznym – podsumowanie

Jak widać, istnieje wiele sposobów, aby zgromadzić wkład własny na wymarzoną nieruchomość. Warto przy tym pamiętać, że im jest on wyższy, tym korzystniejsze warunki finansowania można uzyskać.

Przed złożeniem wniosku do banku warto sprawdzić swoje szanse na kredyt – pomoże Ci w tym nasz Analizator Kredytowy. Dzięki nim obliczysz swoją zdolność kredytową, sprawdzisz, czy zadłużenie w oczekiwanej wysokości nie obciąży zbytnio Twojego budżetu oraz otrzymasz wskazówki dotyczące zwiększenia swoich szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez bank.

Przeczytaj również