Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 
 • Zdolność kredytowa
 • Ocena punktowa
 • Historia kredytowa

Ile się czeka na kredyt hipoteczny?

Bez kredytu hipotecznego wiele osób nie mogłoby sobie pozwolić na zakup mieszkania. Aby go uzyskać, trzeba jednak przejść przez wiele formalności. Zastanawiasz się, ile się czeka na uzyskanie kredytu hipotecznego? Odpowiedź znajdziesz poniżej!

Czym jest decyzja kredytowa?

Aby dostać kredyt hipoteczny, klient musi udowodnić bankowi, że będzie w stanie go spłacić. Dlatego też decyzja kredytowa jest podejmowana na podstawie dokładnej analizy sytuacji wnioskującego, w tym jego dochodów, zobowiązań i sytuacji zawodowej. Pozytywna decyzja kredytowa oznacza uruchomienie kredytu i wypłatę środków na sfinansowanie zakupów nieruchomości. Natomiast decyzja negatywna (odmowna) jest jednoznaczna z zamknięciem wniosku bez wypłaty środków. Kwestia tego, ile się czeka na kredyt hipoteczny, jest więc nierozerwalnie związana z decyzją kredytową.

Ile się czeka na decyzję o kredycie hipotecznym?

Zgodnie z Ustawą o Kredycie Hipotecznym czas oczekiwania na decyzję nie powinien  przekroczyć 21 dni od momentu dostarczenia bankowi kompletu dokumentów wymaganych w procesie kredytowania. Może się jednak zdarzyć, że bank podczas analizy wniosku poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów. To, jak długo czeka się na kredyt hipoteczny, nie jest zatem jednoznacznie określone. W praktyce realny czas oczekiwania na decyzję może się wydłużyć nawet do 4-6 tygodni – w zależności od banku oraz indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Należy wziąć pod uwagę m.in. kwestię operatu szacunkowego, czyli oficjalnego dokumentu potwierdzającego wartość nieruchomości. Zwykle operat sporządza rzeczoznawca powołany przez bank, a oczekiwanie na jego sporządzenie często bywa dość długie (do kilu tygodni).

Kredyt hipoteczny – jak długo czeka się na wypłatę środków?

Uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej to jednak nie koniec oczekiwania. Ile czasu czeka się na kredyt hipoteczny, po tym, gdy zostanie ona podjęta? Na wypłatę środków bank ma:

 • 7 dni – jeżeli nieruchomość jest kupowana na rynku wtórnym,
 • 21 dni – w przypadku nieruchomości kupowanej na rynku pierwotnym.

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu, który jest zazwyczaj wypłacany w transzach. Terminy wypłaty transz powinny być określone w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy kredytowej. Istotne jest również to, czy umowa zakłada konieczność dokonania przez bank kontroli finansowanej inwestycji. Jeśli tak, to bank wykonuje przelew każdej następnej transzy dopiero po stwierdzeniu, że zakończony został kolejny etap budowy domu zgodnie z założonym harmonogramem.

Ponadto termin uruchomienia kredytu hipotecznego zależy od spełnienia warunków umowy, które mogą obejmować:

 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (tj. hipoteki na rzecz banku),
 • dostarczenie do banku określonych dokumentów np. aktu notarialnego potwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości.

To, kiedy bank wypłaci środki, zależy więc również w pewnym stopniu od kredytobiorcy i tempa, w jaki zrealizuje wszystkie wymagania.

Co ma wpływ na czas oczekiwania na kredyt hipoteczny? Czy można go skrócić?

Ile się czeka na kredyt hipoteczny w praktyce? Ma na to wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą m.in. kompletność i obszerność wniosku – braki lub duża liczba załączników mogą bowiem spowodować opóźnienia. Decyzję otrzymasz także szybciej, jeśli Twoja sytuacja finansowa jest dobra i przejrzysta oraz masz dobrą historię kredytową w BIK. Terminy są z kolei dłuższe, gdy bank przetwarza aktualnie więcej wniosków. Obecnie (październik 2023) mówi się o wydłużonych czasach oczekiwania ze względu na duże zainteresowanie programem Bezpieczny Kredyt 2%;

Czy zatem klient ma wpływ na to, ile czeka się na decyzje banku w sprawie kredytu hipotecznego? W pewnym stopniu tak. Jak zatem zadbać o to, aby Twój wniosek był przetworzony jak najszybciej?

 • Upewnij się, że Twój wniosek jest kompletny. Wszelkie braki spowodują opóźnienia,
 • Uporządkuj swoje sprawy finansowe i sprawdź historię kredytową w BIK. Jeśli jest kiepska, postaraj się o jej poprawienie przed złożeniem wniosku.
 • Policz swoje szanse na kredyt, aby nie tracić niepotrzebnie czasu. Pomoże Ci w tym Analizator Kredytowy BIK.
 • Upewnij się, że na kupowanej nieruchomości nie ciążą zobowiązania. Znając numer księgi wieczystej, możesz sprawdzić dokonane w niej wpisy. O obciążenie nieruchomości hipoteką można też zapytać w sądzie. Natomiast w przypadku mieszkań spółdzielczych możesz złożyć do administracji spółdzielni wniosek z prośbą o wystawienie formalnego zaświadczenia o stanie zadłużenia lokalu.

 Ponadto pamiętaj, że zwykle możesz liczyć na szybsze przetworzenie wniosku w swoim własnym banku (czyli tym, w którym masz swój rachunek osobisty).

Negatywna decyzja kredytowa – co robić?

Po długim czasie oczekiwania okazało się, że decyzja kredytowa jest negatywna? Bank najczęściej odmawia przyznania finansowania z uwagi na niewystarczającą zdolność kredytową wnioskodawcy lub jego niską wiarygodność. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? W zależności od konkretnej przyczyny odrzucenia wniosku można:

 • wnioskować o kredyt jeszcze raz, ale z dłuższym okresem spłaty, co spowoduje obniżenie miesięcznej raty (najczęściej bank sam proponuje taką możliwość),
 • zredukować swoje zobowiązania (pozbyć się nadmiernego zadłużenia),
 • złożyć wniosek wspólnie z inną osobą o lepszej zdolności kredytowej (np. z rodzicem lub z partnerem).

Pamiętaj, że swoją aktualną zdolność możesz zawsze sprawdzić w Analizatorze Kredytowym
BIK
. Narzędzie podpowie Ci m.in. jakie są Twoje szanse na kredyt oraz jak poprawić swoją sytuację, aby je zwiększyć.

Raport BIK

Sprawdź, jakie dane na Twój temat widzi w BIK instytucja finansowa.

Więcej o raporcie

Przeczytaj również