Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 
  • Zdolność kredytowa
  • Ocena punktowa
  • Historia kredytowa

Jak bank sprawdza zatrudnienie kredytobiorcy?

Każdy, kto chce otrzymać kredyt, musi przekonać bank, że jest w stanie spłacić swoje zobowiązanie. Dlatego właśnie banki sprawdzają, czy osoba wnioskująca o kredyt ma  zatrudnienie przynoszące stałe, odpowiednio wysokie dochody. Aby zabezpieczyć swoje interesy, bank weryfikuje informacje o zatrudnieniu podawane przez klientów. Dowiedz się, w jaki sposób to robi!

Dlaczego bank sprawdza zatrudnienie kredytobiorcy?

Dlaczego zatrudnienie jest dla banku tak ważne? To proste – stałe dochody ułatwiają terminową spłatę rat. Tym samym zmniejszają ryzyko banku związane z pożyczeniem danemu klientowi pieniędzy.

Dla banku ważna jest  stabilność dochodów – sprawdza więc np. staż zatrudnienia, rodzaj umowy (najkorzystniejsza jest umowa o pracę na czas nieokreślony), renomę firmy czy stabilność sektora, w którym firma działa. Banki weryfikują potencjalnych kredytobiorców w trosce o własne interesy, ale też o dobro klienta. Procedura jest korzystna z punktu widzenia obu stron – w ten sposób kredytobiorca otrzymuje potwierdzenie, że zaciągnięte zobowiązanie nie obciąży zanadto jego budżetu i nie spowoduje kłopotów finansowych, a bank nie boi się o problemy ze spłatą. Warto jednak wiedzieć, że jest to również wymóg prawny – aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na banki komercyjne obowiązek weryfikacji zatrudnienia klientów wnioskujących o kredyty. Poniżej wyjaśniamy, jak bank sprawdza zatrudnienie.

Czy można dostać kredyt bez umowy o pracę?

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę to nie jedyny sposób na uzyskanie stałych dochodów. Dlatego nie jest ono niezbędne do uzyskania kredytu. Banki akceptują także dochody z innych źródeł, takich jak:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • umowy cywilnoprawne,
  • emerytura, renta, zasiłki,
  • tantiemy z praw autorskich itp.

Osoby, które nie są zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, zwykle muszą się jednak liczyć z bardziej skomplikowanymi formalnościami i większymi wymaganiami. Konieczne może być np. wykupienie dodatkowego ubezpieczenia przy zaciąganiu kredytu. Bank może stosować zasady dotyczące minimalnego stażu dla danego źródła dochodów (np. 12 miesięcy przy umowie-zleceniu lub umowie o dzieło i nawet 24 miesiące przy własnej działalności gospodarczej) oraz wymagać wniesienia wyższego wkładu własnego. Dochody z „niestandardowych” źródeł czasami nie są też uznawane w całości. Zwykle uzyskanie finansowania jest łatwiejsze ze współkredytobiorcą, który osiąga dochody na podstawie umowy o pracę.

Na rynku można też spotkać się z ofertami tzw. pożyczek na dowód osobisty lub też bez weryfikacji zatrudnienia. Są to produkty instytucji pozabankowych i firm pożyczkowych. Warto jednak wiedzieć, że przepisy dotyczące weryfikacji klientów dotyczą również tych instytucji, nie mogą one więc całkowicie pominąć tego kroku. Weryfikacja w tym przypadku bywa jednak mniej restrykcyjna.

Sposoby weryfikacji zatrudnienia

Jak bank sprawdza zatrudnienie kredytobiorcy? Wśród najczęściej wykorzystywanych metod znajdują się:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – dokument wystawiany przez pracodawcę i dostarczany przez wnioskodawcę;
  • oświadczenie o zatrudnieniu i otrzymywanych dochodach – wypisywane i składane przez wnioskodawcę;
  • wyciąg z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie – jeśli klient składa wniosek o kredyt w banku, w którym ma konto, składanie wyciągu nie jest konieczne; jeśli natomiast wynagrodzenie nie jest przekazywane na konto, może być konieczne przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uzyskiwanych dochodach.

Zazwyczaj banki stosują kombinację powyższych metod. Ze względu jednak na dość częste fałszerstwa i oszustwa popełniane przez nieuczciwych wnioskodawców, coraz częściej używa się również dodatkowych sposobów weryfikacji. Wnioskodawca może być więc poproszony o dostarczenie zeznania podatkowego za poprzedni rok (PIT) oraz kopii umowy zawartej z pracodawcą.

Weryfikacja pracodawcy

Liczne próby oszustw (np. fałszowanie zaświadczeń o zatrudnieniu lub wystawianie ich przez fikcyjne firmy) zmusiły  banki do weryfikacji samego miejsca zatrudnienia wnioskodawcy. Weryfikacja firmy pozwala też na dokładniejszą ocenę stabilności dochodów potencjalnego klienta. Banki sprawdzają pracodawców, posługując się publicznymi rejestrami, takimi jak CEIDG i KRS. Ponadto sprawdzane jest zadłużenie pracodawcy. Przy kredytach z długim okresem spłaty banki sprawdzają też, w jakiej branży działa przedsiębiorstwo, ponieważ może to wpływać na podwyższone ryzyko upadłości.

Kontakt banku z pracodawcą

Dodatkowo bank może się zdecydować na bezpośredni kontakt z pracodawcą potencjalnego kredytobiorcy. Zazwyczaj jest to kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia otrzymanego zaświadczenia o zatrudnieniu. Warto jednak wiedzieć, że pracodawca może odmówić telefonicznego udzielania informacji o pracownikach. Może (ale nie musi) to oznaczać problemy z uzyskaniem kredytu – w zamian bank może poprosić o zaświadczenie z US lub ZUS.

Sprawdzenie zatrudnienia kredytobiorcy – podsumowanie

Weryfikacja zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy jest standardową procedurą przeprowadzaną przez banki. Może ona obejmować prośbę o przedstawienie różnego rodzaju dokumentów (np. zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, wyciągu z konta, deklaracji podatkowej za poprzedni rok itp.). Oprócz standardowej weryfikacji banki często kontaktują się także pracodawcą, prosząc go o potwierdzenie informacji zawartych w wydanym zaświadczeniu.

Im większa kwota kredytu, tym bardziej skrupulatna jest weryfikacja wnioskodawcy. Ubiegając się o finansowanie w banku, nie da się pominąć tego kroku. Nie oznacza to jednak, że musisz mieć stałe zatrudnienie, aby otrzymać kredyt. Banki uznają bowiem również dochody z własnej działalności gospodarczej, emerytury, renty, zasiłków, z tytułu tantiem itp.

Raport BIK

Sprawdź, jakie dane na Twój temat widzi w BIK instytucja finansowa.

Więcej o raporcie

Przeczytaj również